Małopolskie przedłuża prace nad Programem Ochrony PowietrzaPAP - 14 kwietnia 2020 14:00


Zarząd woj. małopolskiego podjął we wtorek decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem Ochrony Powietrza (POP). Ostateczna wersja dokumentu, uwzględniająca sytuację województwa związaną ze skutkami epidemii koronawirusa, ma być gotowa do połowy sierpnia br.

Jak poinformował wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, decyzja o przedłużeniu prac nad programem została podjęta w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

"Zmiana harmonogramu ma służyć m. in. lepszemu kontaktowi z mieszkańcami Małopolski, którzy ze względu na obecną sytuację mogą zgłaszać uwagi do programu tylko za pośrednictwem internetu" - wyjaśnił Urynowicz.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przypomniał, że w w zeszły piątek zakończył się termin nadsyłania uwag indywidualnych, a gminy i powiaty mają czas na to do czwartku.

"Jednak dzięki przesunięciu ustawowego terminu uchwalenia programu przez Sejmik Województwa Małopolskiego z planowanego 15 czerwca na 30 września, na przełomie czerwca i lipca może odbyć się drugi etap konsultacji społecznych" - zapowiedział wicemarszałek.

Według niego ostateczna wersja programu, z uwzględnieniem zgłoszonych wówczas uwag, według nowego harmonogramu ma zostać przygotowana do połowy sierpnia. W nowej wersji POP uwzględniona będzie sytuacja społeczno-gospodarcza Małopolski związana ze skutkami epidemii koronawirusa.

Nowy Program ochrony powietrza, nad którym pracują władze Małopolski ma na celu osiągnięcie w 2023 r. poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych dopuszczalnych według norm polskich i unijnych. Wśród propozycji nowego POP są też m.in. przeznaczenie co najmniej 1 proc. dochodów własnych gminy na ochronę środowiska, w tym wymianę kotłów i instalacje OZE; zapewnienie przez każdą gminę kontroli w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia; możliwe prowadzenie kontroli przez straże gminne, pracowników urzędu lub we współpracy z policją.

W piątek Polski Alarm Smogowy złożył w urzędzie marszałkowskim petycję podpisaną przez blisko 3 tysiące mieszkańców Małopolski, w której apelują oni do władz regionu o przyjęcie skutecznego nowego Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski.

W apelu sygnatariusze domagają się wprowadzenia przepisów, które zmobilizują gminy do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony powietrza.

Wśród postulatów do nowego programu znalazły się m.in.: pomoc mieszkańcom w wymianie "kopciuchów" poprzez utworzenie punktów obsługi beneficjentów Programu Czyste Powietrze w gminach, dostęp do szybkich i skutecznych kontroli interwencyjnych, wycofanie publicznych dotacji do montażu nowych kotłów węglowych oraz zakaz instalowania tego typu ogrzewania w nowych budynkach.

PAS chce także wprowadzenia zakazu używania kominków na terenie całego województwa w dni smogowe (w tych domach, gdzie kominek nie jest jedynym źródłem ogrzewania), a także wprowadzenia jasnych wskaźników, według których będą rozliczane gminy z realizacji Programu ochrony powietrza, w tym liczby wymienionych kotłów.

Zgodnie z założeniami małopolskiej uchwały antysmogowej wszystkie kotły bezklasowe muszą zostać wymienione do końca 2022 roku, a niespełniające wymogów 5. klasy emisyjności - do końca 2026.