Metropolia chce utworzyć spółkę celową dla budowy spalarni odpadówPap - 20 maja 2020 08:51


Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia, przygotowując się do budowy spalarni odpadów, przedłoży na najbliższym zgromadzeniu swoich członków projekt utworzenia spółki celowej pod tym kątem - zapowiedział we wtorek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Karolczak uczestniczył we wtorkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online, poświęconej inwestycjom samorządowym. Wpisując się w głosy samorządowców deklarujących, że inwestycje widzą oni na końcu listy cięć związanych z epidemią koronawirusa, Karolczak zadeklarował, że także Metropolia zamierza kontynuować główne projekty inwestycyjne.

"26 maja planujemy posiedzenie zgromadzenia i jednym z punktów będzie rozpoczęcie inwestycji związanej z infrastrukturą termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Będziemy proponowali powołanie podmiotu celowego, który będzie tę inwestycję prowadził" - zadeklarował przewodniczący zarządu GZM.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Uchwałę zakładającą utworzenie spółki pod nazwą GZM - Czysta Energia zarząd Metropolii przygotował już przed lutową sesją zgromadzenia, jednak krótko przed obradami punkt ten został wycofany. Jak wyjaśniał wówczas Karolczak, przyczyną były wciąż trwające jeszcze wówczas konsultacje z Ministerstwem Klimatu.

Przewodniczący zarządu GZM wyjaśniał, że spółka powstanie, gdy wyjaśnione zostaną już, szczególnie we współpracy z ministerstwem, wszystkie kwestie związane z instrumentami w oparciu o które realizowana miałaby być inwestycję - w wybranej przez GZM formule.

W tym czasie Metropolia miała już złożony do ministra właściwego ds. środowiska wniosek o wpis na listę tzw. instalacji termicznego przetwarzania odpadów - prowadzoną w formie rozporządzenia. Choć ostateczny efekt tego wniosku będzie znany 31 lipca, do tego czasu GZM chciała prowadzić wszystkie procedury związane z przygotowaniem inwestycji.

W listopadzie ub. roku przedstawiciele miast i gmin członkowskich GZM przyjęli uchwałę intencyjną, wyrażając "wolę podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów dla obszaru GZM z wytworzeniem energii elektrycznej oraz ciepła".

Przed tym głosowaniem przedstawiciele zarządu Metropolii argumentowali, że potrzebę budowy takiej instalacji potwierdzają efekty prac zespołu eksperckiego, który analizował od początku 2019 r., na zlecenie GZM, problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Prace te przyniosły wniosek, że aby racjonalizować gospodarkę odpadową na terenie Metropolii, niezbędne jest powstanie na jej terenie instalacji - jednej lub więcej, która będzie w stanie przetworzyć w energię elektryczną i ciepło 30 proc. odpadów wytwarzanych i zbieranych na terenie GZM.

Eksperci ustalili, że nawet przy uwzględnieniu wysokiego wskaźnika recyklingu, o którym mówią przepisy unijne, czyli docelowo 65 proc., masa odpadów wytwarzanych na terenie GZM będzie na tyle duża, że bez takiej instalacji tamtejsze samorządy nie poradzą sobie ze strumieniem odpadów.

W tym kontekście urząd metropolitalny koordynuje prace związane z rozpoczęciem inwestycji, doprowadzeniem do powstania takiej instalacji, a następnie - z ewentualnym operowaniem elektrociepłownią. Prace te wpisują się w założenia znowelizowanej ustawy odpadowej wskazującej, że minister właściwy ds. środowiska będzie zatwierdzał nową listę instalacji termicznego przetwarzania.