Międzyrzec Podlaski sprzedaje grunt pod budownictwo wielorodzinneHouseMarket.pl - 29 lutego 2016 15:51


Burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski ogłosił ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek o łącznej pow. 0,9203 ha przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne.


Działki położone są w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta leżą na terenie wyznaczonym częściowo pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Jak informuje ratusz, istnieje możliwość przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego: wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz energii elektrycznej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wartość nieruchomości według oszacowania sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 467 200 zł. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę – 340 tys. zł. Wysokość wadium – 35 tys. zł. Przetarg odbędzie się 16 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.