Nowe studium zagospodarowania przestrzennego dla Lublina

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące polityki przestrzennej miasta. Tematem jest nowa edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta.

Autor: HouseMarket.pl 07 czerwca 2017 14:52

To podstawowy dokument planistyczny, zawierający proponowane zasady rozwoju zagospodarowania przestrzennego, w połączeniu z którym uchwalane są szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych części miasta.

Miasto zakończyło uzgodnienia projektu dokumentu, które objęły ponad 100 organów, instytucji i jednostek. Teraz trafia on do wglądu publicznego i konsultacji społecznych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Obecnie obowiązujące studium uchwalono 17 lat temu w innych realiach gospodarczych i prawnych. Nie uwzględnia aktualnych uwarunkowań i potrzeb miasta, w tym np. obecności portu lotniczego, strefy ekonomicznej, czy planowanego dworca metropolitarnego. Nie odnosi się także do najważniejszych dokumentów dla miasta, takich jak np. strategia rozwoju Lublina czy województwa lubelskiego. Nowy, prezentowany dokument jest efektem siedmioletniej pracy ponad 40-osobowego zespołu urbanistów, architektów i geografów, pod opieką wybitnego autorytetu w dziedzinie urbanistyki prof. Sławomira Gzella. Nowe zapisy chronią walory środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju gospodarczego – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nowa edycja studium pozwoli na opracowanie i dokończenie szeregu oczekiwanych przez mieszkańców planów i zmian planów miejscowych w wielu rejonach miasta, m.in. Szerokie, Sławin, Czechów, Felin, Zemborzyce, Głusk. Jak informuje lubelski urząd miasta, w trakcie prac nad nowym dokumentem mieszkańcy złożyli ponad 260 wniosków, które w znacznej mierze dotyczyły zwiększenia powierzchni terenów umożliwiających zabudowę. Wszystkich złożonych wniosków do studium było ponad 400.

Jednocześnie studium zapewnia ochronę przed żywiołowym rozprzestrzenianiem się zabudowy mieszkaniowej. Do ochrony przed zabudową wskazano przede wszystkim użytki rolne i leśne położone w południowej (Zemborzyce, Abramowice, Głusk) oraz w północno-wschodniej części miasta (Trześniów, Jakubowice Murowane, Pliszczyn).

Zmiany w strukturze przestrzennej zaznaczają się również w znacznym wzroście powierzchni terenów sportu i rekreacji, zieleni o charakterze publicznym oraz zieleni nadrzecznej (ochrona Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych), a także usług i terenów aktywności gospodarczej (szczególnie we wschodniej części miasta). W odniesieniu do lasów prognozowany jest nieznaczny wzrost powierzchni poprzez dolesienia.

Wzrośnie ilość terenów inwestycyjnych, co wynika m.in. ze wskazania Lublina w planach województwa jako ośrodka metropolitalnego, gdzie procesy urbanizacyjne mogą być szczególnie intensywne. Pojawią się nowe obszary zarezerwowane pod budownictwo mieszkaniowe przy jednoczesnym spadku powierzchni terenów zabudowy zagrodowej.

Powstaną one w wyniku dopuszczenia budownictwa mieszkaniowego na obszarach do tej pory zarezerwowanych wyłącznie pod tereny rolne bez prawa do zabudowy np. dzielnice Szerokie, Sławin, Głusk. W pierwszej kolejności zabudowane mają być tereny już posiadające dogodny dostęp do sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. To efekt konieczności poprawy warunków zamieszkiwania, w tym powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca. W Lublinie wynosiła 24,3 mkw., natomiast w Niemczech - 42,9 mkw. na osobę, a w Danii - 51,4 mkw.

Dodatkowo, zgodnie z prognozami, przy obecnym zapotrzebowaniu na nowe lokale, aktualne rezerwy terenów na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Lublinie wystarczyłyby na ok. 16 lat, zaś rezerwy pod budownictwo wielorodzinne na ok. 21 lat. Po tym czasie mogłoby zabraknąć nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarze miasta.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych