Nowelizacja ustawy o elektromobilności z podpisem prezydenta

Nowelizacja ustawy o elektromobilności, która ma przyspieszyć rozwój elektrycznego transportu m.in. poprzez zmianę zasad tworzenia stref czystego transportu, zyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy - poinformowała w środę jego kancelaria.

Autor: PAP 08 grudnia 2021 10:48

Chodzi o ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta wskazano, że celem ustawy jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju elektromobilności. Wprowadza ona m.in. przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu, określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania, a także rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowela doprecyzowuje również przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję stacji ładowania. Wprowadza także obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru, a ponadto doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA).

Podpisany przez prezydenta akt wprowadza przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych, pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru oraz możliwość udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta, nowela wdraża także szereg aktów prawa europejskiego: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, a także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

W komunikacie Kancelarii zauważono, iż w związku z przyjętymi zmianami w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych uchwalona ustawa wprowadza zmiany w 12 ustawach: ustawie z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawie z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawie z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawie z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawie z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawie z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, ustawie 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawie z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem odrębnego terminu wejścia w życie części wskazanych w ustawie regulacji, ze względu na to, że wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych