Ochrona Praw Lokatorów. Sejmowe komisje za odrzuceniem noweliPAP - 21 lipca 2021 11:50


Projekt nowelizacji ustawy poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego został odrzucony w środę podczas szczegółowego rozpatrywania przez sejmowe komisje.

Sejmowa Komisja Infrastruktury i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zgłoszony przez posłów KO.

Reprezentująca wnioskodawców posłanka Małgorzata Chmiel (KO) poinformowała, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadziła przepisy dotyczące najmu instytucjonalnego, zgodnie z którymi osoba, która będzie chciała wynająć takie mieszkanie, musi podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się m.in. do opuszczenia lokalu w ciągu 14 dni, bez prawa do lokalu socjalnego czy pomieszczenia zastępczego. Posłowie wnioskodawcy chcą nowelą zlikwidować ten przepis.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Wyrzucanie ludzi na bruk bez możliwości uzyskania lokalu socjalnego, a w tym wypadku tak jest, ponieważ w każdym innym wypadku zamieszkiwania można starać się jednocześnie o lokal socjalny. W tym wypadku nie można i jest to po prostu wyrzucanie ludzi na bruk albo do noclegowni" - podkreśliła posłanka Chmiel (KO).

Z kolei posłanka Anna Paluch (PiS) zwróciła uwagę, że projekt noweli ingeruje w umowy, które już zostały zawarte na podstawie umów najmu instytucjonalnego. Dodała, że właściciele mieszkań na wynajem po wejściu nowych przepisów mogą podnieść czynsze najmu.

"Projekt ten (...) będzie w oczywisty sposób rzutował na finanse samorządów, ponieważ samorządy będą zmuszane do zapewnienia lokali socjalnych dla lokatorów, którzy korzystają z umów najmu instytucjonalnego" - dodała.

Obecna na posiedzeniu sejmowych komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podtrzymała negatywne stanowisko rządu wobec projektu nowelizacji.

"Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania polegającego na likwidacji oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji zobowiązania do opróżnienia wydania lokalu w razie zakończenia stosunku najmu, oraz przyjęciu do wiadomości, że w razie konieczności wydania lokalu prawo do najmu socjalnego lokalu ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje, byłoby w praktyce równoznaczne z likwidacją instytucji najmu instytucjonalnego" - powiedziała Kornecka.