Odbiór lokalu od dewelopera po nowemu. Co zmienia nowa ustawa deweloperska?

Wiktor Kotiuk, radca prawny w kancelarii Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni, wyjaśnia co zmienia nowa ustawa deweloperska odnośnie odbioru lokalu.

Autor: Housemarket.pl 05 sierpnia 2021 08:10

1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać Ustawa o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Powszechnie znana jako „Nowa Ustawa Deweloperska”. Ustawa ta budzi wiele emocji i kontrowersji. Spowoduje daleko idące zmiany w procedurze deweloperskiej, wzrost kosztów inwestycji, a tym samym wzrost cen sprzedaży lokali.

Jedną z wielu istotnych zmian jest uszczegółowienie i rozbudowanie procedury odbioru lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych od dewelopera. Zatem jak teraz będzie wyglądała nowa procedura odbioru lokalu? Jakie dodatkowe prawa otrzymali kupujący?

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż ustawowa procedura odbioru będzie dotyczyła nie tylko lokali mieszkalnych, nabywanych na podstawie tzw. umowy deweloperskiej, ale także lokali nabywanych na podstawie umów przedwstępnych zawartych z deweloperem (w przypadku, gdy umowa zawierana jest już po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku), a także będzie dotyczyła lokali użytkowych kupowanych wraz z lokalami mieszkalnymi, czyli w większości miejsc postojowych w garażach podziemnych.

Analogicznie jak dotychczas odbiór będzie mógł nastąpić po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku lub odpowiednio po zawiadomieniu organu o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu organu w zakresie rozpoczęcia użytkowania budynku. Odbiór, jak obecnie, będzie mógł się odbyć wyłącznie przy udziale nabywcy, a z czynności będzie spisywany protokół odbioru.

W zakresie treści samego protokołu odbioru widoczna jest pierwsza różnica w przepisach. Ustawodawca dodał zapis, iż w protokole znajdzie się także ewentualna odmowa nabywcy odbioru lokalu w przypadku stwierdzenia wady istotnej oraz także ewentualne uznanie wady przez dewelopera. Przy czym jest to bardziej zapis kosmetyczny, gdyż dotychczasowa praktyka realizowała powyższe założenia, gdyż nabywcy oświadczali do protokołu o odmowie odbioru lokalu. Co więcej stanowiska dewelopera w tej sprawie należy spodziewać się dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy, a nie w chwili spisywania protokołu. Nie mniej nie są to osoby władne decydować o charakterze i uznaniu usterek. Dlatego zapis ten w części jest zbędny i prawdopodobnie będzie bezużyteczny.

W przypadku stwierdzenie wady w protokole przez nabywcę, deweloper w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie nabywcy o uznaniu lub odmowie uznania wady wraz z uzasadnieniem odmowy. Tutaj pojawia się nowość w zakresie formy takiego oświadczenia. Nowe przepisy wskazują, iż musi być ono dokonane na trwałym nośniku, a nie musi, ale może być pisemnie. Oznacza, to że może to być także np. e-mail.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych