Oddaj głos na „Inwestora bez granic”. Nowy projekt na EECwnp.pl - 25 kwietnia 2017 09:28


Inwestorzy zagraniczni w Polsce i polskie firmy inwestujące za granicą będą laureatami honorowych wyróżnień przyznanych w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2017. Organizator zaprasza internautów do głosowania.

Inwestycje to nie tylko motor wzrostu; to także prawdziwy budulec gospodarki i synonim jej rozwoju. Ale także przedmiot niekiedy ostrych sporów: o wartość i jakość inwestycji, o ich faktyczny wpływ na stan gospodarki, na rynek pracy kraju, który je gości; wreszcie o warunki, które decydują o sukcesie projektu.

Nadrzędną ideą projektu „Inwestor bez granic” jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją. Pod uwagę wzięto m.in. skalę inwestycji, ich wpływ na potencjał polskiej gospodarki, jej innowacyjny charakter (transfer technologii i know-how), znaczenie inwestycji dla polskiego rynku pracy i dla budowania marki Polski w świecie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kandydatów nominowali przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą. Kandydatury poddano ocenie Rady Konsultacyjnej złożonej z ekspertów i autorytetów w dziedzinie ekonomii.

Pięciu zwycięzców wytypowano z grona inwestorów zagranicznych w Polsce, których przedsięwzięcia i aktywność biznesowa została w praktyce zweryfikowana. Chodziło o inwestycje o zauważalnej skali, ale - co ważniejsze - dające rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, budujące sieć kooperacji.

Po drugiej stronie projektu, znaleźli się polscy inwestorzy realizujący odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Oceniono ich wpływ na potencjał polskiego eksportu, wskazano tych, którzy - racjonalnie oceniając ryzyko - z powodzeniem inwestują na obcych, niekiedy odległych rynkach, otwierają drzwi przed innymi polskimi firmami, poszerzając horyzonty polskiej gospodarki.

Do elitarnej dziesiątki laureatów, którzy odbiorą wyróżnienia w trakcie uroczystej Gali w czasie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach organizator chce dołączyć typy internautów. Prosimy o wybór jednej z 20 kandydatur w każdej z dwóch kategorii. Dzięki Państwa udziałowi w projekcie grona laureatów powiększy się o dwie firmy, które zostaną wyróżnione swoistą nagrodą publiczności.

Tu można oddać swój głos

Głosowanie trwa do 4 maja 2017 r., do godz. 10.