Pandemia zatrzyma młodych przy rodzicachPap - 18 lutego 2021 08:21


Już przed erą Covid-19 Polska miała bardzo wysoki odsetek dorosłych singli mieszkających z rodzicami. Koronawirus może jeszcze zwiększyć ten udział - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Gazeta zwraca uwagę, że "60 proc. młodych dorosłych singli mieszkających z rodzicami nie miało w 2018 r. żadnego dochodu lub ich dochód nie przekraczał minimalnego wynagrodzenia". Dodaje, że "te dane z niedawnego raportu GUS na temat pokolenia gniazdowników w Polsce pokazują ekonomiczny powód tego zjawiska".

"Jak wynika z raportu, 36 proc. młodych ludzi w wieku 25-34 lat mieszkało w 2018 r. z rodzicami i nie założyło jeszcze rodziny, zaliczając się do populacji tzw. gniazdowników (którzy nie opuścili jeszcze rodzinnego gniazda). Najczęściej są to - podobnie jak w innych krajach - mężczyźni, co potwierdzają dane Eurostatu, bazujące na badaniach społecznych (raport GUS oparto na analizie źródeł administracyjnych)" - czytamy.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wynika z unijnych statystyk, na które powołuje się dziennik, "Polska ma jeszcze większy niż w raporcie GUS odsetek dorosłych młodych singli mieszkających z rodzicami". "Wprawdzie w 2019 r. zmalał on w porównaniu z 2018 r. (gdy wynosił 45,1 proc.), ale i tak sięgał prawie 44 proc. przy średniej dla całej Unii na poziomie 43,9 proc." - poinformowano w artykule.

"Jak komentuje Tomasz Zegar, kierownik wydziału w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych, który kierował zespołem autorów raportu GUS, realizacja tego badania udowodniła, że przyczyną mieszkania młodych osób z rodzicami często są niskie dochody i jest to konsekwencja prostego rachunku ekonomicznego funkcjonowania gospodarstwa domowego oraz możliwości rozwoju występujących na danym obszarze" - napisano.

Dziennik przypomina, że "danych za 2020 r. jeszcze nie ma, ale trend zmian mogą wskazywać statystyki z USA, według których wybuch pandemii i wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi wywołał tam falę tzw. boomerang kids, czyli wymuszonych ekonomicznie powrotów dorosłych dzieci do rodzinnego domu". "Odsetek młodych Amerykanów mieszkających z rodzicami wzrósł do 52 proc. z 47 proc. na początku 2020 r." - podaje.