Pekao: portfel kredytów frankowych to 2,6 mld złPap - 04 sierpnia 2021 08:37


Portfel walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich Grupy Pekao miał 30 czerwca br. wartość bilansową 2,636 mld zł, czyli 639,7 mln franków - podał w środę Bank Pekao SA w wynikach finansowych. Przeciw Grupie toczyły się 1043 indywidualne spory sądowe.

Z raportu wynika, że w ciągu pierwszego półrocza 2021 r. wartość bilansowa w złotych tych kredytów spadła o niemal 10 proc., a wartość we frankach spadła o 6 proc.

Jak podał również bank, na koniec I półrocza średni wskaźnik LTV dla portfela kredytów hipotecznych we frankach wyniósł 34,7 proc. wobec 38,1 proc. na 31 grudnia 2020 r. Średni wskaźnik LTV dla całego portfela kredytów hipotecznych wyniósł 54 proc. wobec 55,8 proc. 31 grudnia 2020 r.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

LTV to relacja wartości pozostającego do spłaty kredytu do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.

Jak wskazał bank w raporcie, na dzień 30 czerwca 2021 roku przeciwko Grupie Pekao toczyło się 1 043 indywidualnych spraw sądowych dotyczących kredytów hipotecznych we frankach. Łączna wartość przedmiotów tych sporów wynosiła 288,8 mln zł. Na koniec 2020 r. liczba sporów wynosiła 592, a wartość ich przedmiotów to 159,7 mln zł.

Dodał, że główna przyczyna sporu wskazywana przez powodów dotyczy kwestionowania zapisów umowy kredytu w zakresie stosowania kursów przeliczeniowych. Skutkiem są roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej lub całkowitej nieważności umów kredytowych.

W raporcie podano, że w I półroczu 2021 r. grupa Pekao przegrała 37 sporów, w tym sześć prawomocnie. Wygrała pięć, w tym jeden prawomocny.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. poziom rezerwy na ryzyko prawne, wynikające z tych sporów wynosiło 438,1 mln zł.

Bank zastrzegł, że ze względu na nieukształtowany jeszcze kierunek możliwych rozstrzygnięć sądowych, kolejne orzeczenia, a przede wszystkim oczekiwana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i możliwe rozwiązania sektorowe mogą mieć wpływ na kwotę tej rezerwy.

Bank Pekao przypomniał, że od 2003 r. nie udziela kredytów we frankach dla ludności. Niemal cały aktualny portfel takich kredytów został przejęty w procesie podziału przez wydzielenie Banku BPH.