Pekao: prawie 605 mln zł zysku netto grupy w II kwartale 2021 r.Pap - 04 sierpnia 2021 08:46


Zysk netto grupy Banku Pekao w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 604,8 mln zł - podał bank w raporcie. To 68-proc. wzrost w stosunku do II kwartału 2020 r., kiedy zysk ten wyniósł 359,2 mln zł.

W II kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 1,339 mld zł. W ujęciu rocznym wynik ten spadł o 2 proc., a w ujęciu kwartalnym - wzrósł o 0,4 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 672,8 mln zł. Wynik wzrósł 19 proc. rok do roku i o 9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odpisy w okresie drugiego kwartału 2021 r. wyniosły 191,9 mln zł. W ujęciu rocznym odpisy te spadły od 60 proc., w ujęciu kwartalnym wzrosły o 9 proc.

Jak podał również Pekao, ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły 968,2 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu rok temu koszty wzrosły 11 proc., w stosunku do poprzedniego kwartału spadły o 22 proc.