PKO rusza z funduszem energii odnawialnejPAP - 19 stycznia 2021 12:25


PKO TFI we współpracy z PKO Bankiem Polskim uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej - poinformował we wtorek PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Jak czytamy, PKO TFI, ściśle współpracując z PKO Bankiem Polskim, uruchomiło nowy, specjalny fundusz - PKO Energii Odnawialnej - fizan. Napisano, że celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stosunkowo stabilnych, stóp zwrotu dla jego uczestników w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych aktywów - głównie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

"To pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce, chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju" - informuje cytowany w komunikacie prezes PKO TFI Piotr Żochowski. Dodaje, że pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować docelowo nawet 500 mln zł

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wskazano, że produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest obecnie często nie tylko tańsza w porównaniu do energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, ale przynosi też satysfakcjonujące stopy zwrotu dla inwestorów. Stabilność przychodów funduszu - zaznaczono - będzie wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach tzw. aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz kontraktów Power Purchase Agreements (PPA), gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez farmy i instalacje należące do funduszu. W efekcie fundusz będzie mógł regularnie dzielić się zyskami, w postaci wypłaty dochodów dla uczestników.

"Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej - fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialną przyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń" - wyjaśnia zarządzający nowym funduszem dr Sławomir Sklinda.

Napisano, że polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej - fizan przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych. W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się również magazyny energii oraz infrastruktura przesyłowa i urządzenia z tym związane.

PKO TFI zastrzega, że - z uwagi na fakt, że fundusz ten nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - oferta certyfikatów tego funduszu będzie mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów. Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym.