Podkarpackie: ponad 9,3 mln zł dotacji na ochronę zabytkówPAP - 11 maja 2021 12:28


Ponad 9 mln 390 tys. zł dotacji na ochronę zabytków na Podkarpaciu, z tego 6,2 mln zł na prace przy obiektach architektury, przyznał wojewódzki konserwator zabytków. Jest to rekordowa kwota – przekazano we wtorek na konferencji prasowej przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie.

"418 wniosków, które wpłynęły do wojewódzkiego konserwatora zabytków o dotacje na utrzymanie zabytków w naszym województwie. Łącznie na ten cel mieliśmy przeznaczono kwotę 9 mln 392 tys. zł Cała ta kwota została rozdysponowana. Skutkować to będzie zawarciem 265 umów, które w najbliższym czasie z właścicielami zabytków zostaną zawarte przez podkarpackiego konserwatora zabytków" - przekazała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Spośród tych wniosków przyznano 157 dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę ponad 6,2 mln zł i 108 dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę ponad 3,1 mln zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Uczestnicząca w konferencji podkarpacki konserwator zabytków Beata Kot poinformowała, że wnioski o dotację wpłynęły do konserwatora zabytków do 28 lutego br. Oceniła, że jest to bardzo dużo, ponieważ wszystkie te wnioski muszą zostać sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, aby można było podjąć decyzję o dofinansowaniu.

"Zawieramy w tym roku, mamy taka propozycję, bo to jest promesa, dla właścicieli obiektów zabytkowych, umowy, by dofinansować ponad 260 obiektów zabytkowych. Jest to naprawdę duża liczba" - podkreśliła podkarpacki konserwator zabytków.

Zaznaczyła jednocześnie, że czasem te kwoty dofinansowania nie są tak duże, jak oczekują beneficjenci, ale otrzymują oni także dofinansowanie z innych źródeł, m.in. z resortu kultury i dziedzictwa narodowego, od marszałka województwa podkarpackiego, czy z funduszu kościelnego.

"Te środki są łączone i w ten sposób mamy pewność, że nawet spore zakresy (prac) będą realizowane" - oceniła Beata Kot.

Podkreśliła, że obiekty, na które zostały przeznaczone najwyższe dotacje to są "obiekty najcenniejsze", czyli z listy UNESCO, a także najcenniejsze zabytki w miastach. Wymieniła Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Duklę.

Wymieniła m.in. Muzeum Zamek w Łańcucie, które otrzyma 100 tys. zł dotacji. Zauważyła jednocześnie, że dyrektor łańcuckiego zamku Wit Karol Wojtowicz od wielu lat sukcesywnie prowadzi w obiekcie działania inwestycyjne konserwatorskie.

"Chcemy pomóc z wielu powodów, m.in. ze względu na rangę obiektu i też dlatego, że jest to pomnik historii Rzeczypospolitej Polskiej" - mówiła Beata Kot.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wynika, że wśród beneficjentów największych dotacji znalazły się: zamek "Kamieniec" w Odrzykoniu - 130 tys. zł; założenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu, klasztor oo. Bernardynów w Przeworsku i tamtejszy kościół pw. Ducha Świętego - po 100 tys. zł, oraz dawna cerkiew, a obecnie kościół w Smolniku 90 tys. zł.

Konserwator zabytków dodała, że cieszy się z tego, że właściciele dworów złożyli wnioski o dofinansowanie. Promesę na zawarcie umowy na wsparcie finansowe uzyskało 16 z nich.

Ponadto wsparcie finansowe otrzyma też m.in. 29 kamienic, 71 obiektów sakralnych.

"Łącznie 9 mln 392 tys. zł. Oczywiście od właścicieli tych obiektów zależy, czy zechcą podpisać umowy i potem korzystać z dotacji państwowej. Myślę, że w większości na pewno tak" - podsumowała wojewoda.

Beata Kot dodała, że oprócz tych 418 złożonych wniosków o dofinansowanie prac konserwatorsko-remontowych wpłynęły też wnioski dotyczące dofinansowania dokumentacji i badań konserwatorskich. Pieniądze na ich realizację nie będą pochodzić z puli na prace konserwatorskie.