Podlaskie: gmina Choroszcz będzie zbierać deszczówkęPap - 18 maja 2020 09:33


Gmina Choroszcz zachęca mieszkańców do budowy systemów zbierania wody deszczowej i przyznaje dotacje na ten cel. Można dostać do dwóch tysięcy złotych. W najbliższych dniach będą podpisane pierwsze umowy na takie dotacje - poinformował PAP Urząd Miejski w Choroszczy.

Wnioski o wsparcie można składać do końca czerwca.

Główny cel programu to lepsze gospodarowanie wodą, lepsze wykorzystanie wód opadowych, by w mniejszym stopniu zużywać wodę pitną do innych celów, np. podlewania ogrodów.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do połowy maja do urzędu w Choroszczy wpłynęło kilkanaście pierwszych wniosków o dotacje, przygotowane są pierwsze umowy - poinformowała PAP Urszula Glińska z tego urzędu. "Zainteresowanie programem wśród mieszkańców jest duże. Dziennie pracownicy odbierają do kilkudziesięciu telefonów w tej sprawie" - dodała.

To pierwszy taki program w tej gminie. Wprowadzono go uchwałą radnych, która była podjęta w kwietniu. W uchwale nie podano łącznej kwoty jaką gmina chce przeznaczyć na ten cel.

Po dotacje na system gromadzenia wody deszczowej mogą sięgać osoby fizyczne zameldowane w gminie Choroszcz na pobyt stały, które nie zalegają z należnościami na rzecz gminy. Dotacja jest refundacją kosztów poniesionych np. na zakup i montaż urządzeń do systemu zbierania i wykorzystywania deszczówki, zbiorników na wodę czy remont już istniejącego systemu, by działał sprawniej.

Dotacja nie może być natomiast wykorzystana na dokumentację przygotowania inwestycji czy projekt budowlany.

Nie są też refundowane koszty inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy z gminą. Gmina najpierw zawiera umowę z mieszkańcem, ten realizuje inwestycję i dopiero wtedy otrzyma refundację.

Maksymalnie można dostać dotację w wysokości 50 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż dwa tysiące złotych. Zbudowany system mieszkaniec musi utrzymać prze 5 lat. Gmina może w tym czasie dokonywać kontroli takiej inwestycji.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zachęca mieszkańców do oszczędzania wody. Przypomina, że były lata w gminie, że były problemy z wodą czy jej jakością, zanim nie zmodernizowano systemu wodociągowego, ale teraz problemem jest susza.

"(...) widzimy co dzieje się z zasobami wody w naszym kraju z roku na rok. Jest coraz trudniej, a zjawisko suszy, niestety, już nie brzmi tak egzotycznie jak jeszcze kilka lat temu. Dlatego jako społeczeństwo jesteśmy zmuszeni do oszczędzania wody. Tym bardziej cieszę się, że wsparcie w postaci dotacji na budowę systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych możemy zaoferować naszym mieszkańcom" - podkreśla cytowany w informacji prasowej o programie dotacji burmistrz Wardziński.