Pogarsza się klimat koniunktury w budownictwieHouseMarket.pl - 23 listopada 2016 15:21


W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 12,3. Przed miesiącem było to minus 9,1 – informuje Główny Urząd Statystyczny.


Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,5 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 21,7 proc. Miesiąc temu dane te wyglądały odpowiednio: 10,6 proc. i 19,7 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w październiku. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich pięciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od marca br.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spośród badanych podmiotów 24,3 proc. (przed rokiem 23,1 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Listopad jest czwartym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.