Polska 6. gospodarką w UE z najmniejszym spadkiem PKB w II kw.PAP - 09 września 2020 13:42


Polska jest 6. gospodarką z najmniejszym spadkiem PKB w II kwartale w UE, ustępując tylko nieznacznie Szwecji - wskazało w środowej analizie Ministerstwo Rozwoju. Zwróciło uwagę, że liczba zatrudnionych zmniejszyła się u nas o 1,2 proc. w ujęciu kwartalnym, a np. w Hiszpanii o 7,5 proc.

Według wtorkowych danych Eurostatu w II kwartale br. PKB (wyrównany sezonowo) w strefie euro był o 14,7 proc. niższy niż przed rokiem, a w całej UE obniżył się o 13,9 proc. po spadkach odpowiednio o 3,2 proc. i 2,7 proc. w I kwartale br.

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że w ujęciu kwartalnym unijny PKB obniżył się w II kwartale o 11,4 proc., a w strefie euro o 11,8 proc. - w I kwartale br. spadki sięgnęły odpowiednio 3,3 proc. w UE i 3,7 proc. w strefie euro. "Są to najgłębsze spadki od 1995 roku, gdy Eurostat zaczął prowadzić pomiary tych danych" - podkreślili.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ujęciu rocznym najgłębsze spadki PKB w II kwartale zanotowano: w Hiszpanii (o 22,1 proc.), Wielkiej Brytanii (o 21,7 proc.) i Francji (o 18,9 proc.) - zaznaczyli eksperci MR, cytując dane Eurostatu.

Z kolei najlepsze wyniki uzyskały: Irlandia (-3,7 proc.), Litwa (-4,0 proc.), Finlandia (-6,3 proc.) i Estonia (-6,5 proc.).

"Polska ze spadkiem PKB na poziomie 7,9 proc. jest 6. gospodarką z najmniejszym spadkiem w II kwartale br. w całej UE, ustępując tylko nieznacznie Szwecji" - zaznaczył resort.

Odnosząc sie do danych Eurostatu dotyczących zatrudnienia analitycy MR zaznaczyli, że w II kwartale w ujęciu kwartalnym zatrudnienie w strefie euro zmniejszyło się o 2,9 proc., a w całej Unii o 2,7 proc.. W ujęciu rocznym spadki te sięgnęły natomiast odpowiednio 3,1 proc. i 2,9 proc. "Były to największe spadki od początku zbierania danych o zatrudnieniu w 1995 r." - podkreślił resort.

Drugi kwartał przyniósł największy spadek zatrudnienia (kw/kw) w Hiszpanii (-7,5 proc.), Irlandii (-6,1 proc.), na Węgrzech (-5,3 proc.) i w Estonii (-5,1 proc.). Jedyną gospodarką, która odnotowała wzrost zatrudnienia była Malta (o 0,6 proc.). W Polsce, wg Eurostat, liczba osób zatrudnionych zmniejszyła się o 1,2 proc. zarówno w porównaniu do I kwartału br., jak i wobec analogicznego okresu poprzedniego roku - zwróciło uwagę MR.

Dane Eurostatu pokazują także, że "znacznie większe spadki odnotowano w liczbie przepracowanych godzin niż w stopie zatrudnienia" - zaznaczył resort rozwoju. W ujęciu kwartalnym spadek ten wyniósł 12,8 proc. w strefie euro i 10,7 proc. w UE. W porównaniu do II kw. 2019 r. liczba przepracowanych godzin była niższa o 16,6 proc. w strefie euro i o 13,8 proc. w UE.

"W Polsce spadki te wyniosły 2,3 proc. w porównaniu do I kwartału br. oraz 2,5 proc. w porównaniu do II kw. 2019 r." - przypomniał resort. Analitycy podkreślili, że lepsze wyniki od nas uzyskała jedynie Chorwacja (odpowiednio 1,9 proc. i 1,1proc.). W ujęciu rocznym najwyższe spadki odnotowała Grecja (o 29,8 proc.), Hiszpania (o 24,6 proc.) oraz Portugalia (o 22,6 proc.).

Opublikowane we wtorek dane biura statystycznego UE pokazują, że stan gospodarki w dużej mierze wynika z ograniczonej konsumpcji. W II kwartale wydatki na spożycie gospodarstw domowych zmniejszyły się w strefie euro o 12,4 proc. oraz o 12 proc. w UE. W pierwszych trzech miesiącach spadek konsumpcji (kwartał do kwartału) wynosił 4,5 proc. w strefie euro i 4,2 proc. w UE.