Ponad 294 mln zł pożyczki z NFOŚiGW na budowę spalarni odpadów w GdańskuPAP - 25 września 2020 08:53


Ponad 294 mln zł wyniesie pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla spółki Port Czystej Energii na sfinansowanie budowy spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku.

Umowa ws. pożyczki podpisana została w czwartek w Warszawie.

"Umowa całkowicie finalizuje proces pozyskania środków na realizację instalacji i jest drugim, po bezzwrotnej dotacji z UE, źródłem finansowania budowy spalarni odpadów. Podpisana umowa całkowicie finalizuje proces pozyskania środków na realizację instalacji i jest drugim, po bezzwrotnej dotacji z UE, źródłem jej finansowania" - poinformowała specjalista ds. promocji i edukacji miejskiej spółki Port Czystej Energii Dorota Tanaś-Michalak.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Łączny koszt inwestycji to ponad 565 mln zł netto. Dotacja udzielona pod koniec stycznia, w ramach funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pokryje wydatki w wysokości niespełna 271 mln zł. Pozostałe 52 proc. kosztów inwestycji tj. 294,372 mln zł zostanie sfinansowane w ramach pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW.

Tanaś-Michalak wyjaśniła, że wydatki obejmują koszty projektowania i budowy instalacji oraz przyłączy infrastrukturalnych, koszty nadzoru technicznego i zarządzania projektem.

"Dobrze, że projekty, takie jak budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych mają wsparcie instytucji rządowych zajmujących się ochroną środowiska. Jest to potwierdzenie ogromu korzyści, jakie środowisko oraz mieszkanki i mieszkańcy Gdańska i gmin sąsiednich odniosą w niedalekiej przyszłości z eksploatacji nowoczesnej gdańskiej spalarni" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak dodał, że budowa instalacji już się rozpoczęła.

"Wspólnie z gminami biorącymi udział w projekcie działamy z pełną determinacją, aby na koniec 2023 roku oddać w pełni funkcjonujący obiekt do eksploatacji. Instalacja umożliwi na uniezależnienie się od cen rynkowych za termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu, co wpłynie na stabilizację opłat za zagospodarowanie tej frakcji odpadów" - objaśnił Grzelak.

Instalacja w Gdańsku-Szadółkach będzie miała jedną linię technologiczną o mocy przerobowej 160 tys. ton rocznie. Będą do niej trafiać z Gdańska oraz z 34 pomorskich miast i gmin odpady pozostałe po procesie segregacji surowców wtórnych - tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna). Spalane będą m.in. pampersy, styropian, różnego rodzaju folie, opakowania po słodyczach.

Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować.

Wyprodukowane tam ciepło i energia mają zaspokoić potrzeby około 35 tys. rodzin. Zasilą górny taras miasta, m.in. dzielnice Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień, Chełm, Morena.

Gdański projekt jest realizowany w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu jest włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy, zaś partnerem publicznym miejska spółka Port Czystej Energii.

W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.