Poznań: od poniedziałku rusza akcja odbioru liściPAP - 13 września 2021 10:07


W poniedziałek rozpoczyna się tegoroczna akcja odbioru liści. Ma ona pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w sprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Akcję od poniedziałku, do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

"Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd - w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków oznaczonych napisem +ZDM - liście zebrane z ulicy+ oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków" - podał ZDM.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. ZDM wskazał, że worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy.

"W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej ilości worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście" - podano.

ZDM przypomniał, że zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu, skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym - na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Worków nie należy pozostawiać także w pasach zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. ZDM zaapelowało także, by do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, np. z ogrodu. Takie odpady - jak wskazuje ZDM - nie będą odbierane.

ZDM przypomniało, że zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.