Prezydent podpisał nowelę Prawa budowlanego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa budowlanego, która ma umożliwić obywatelom - inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz e-dokumentowanie przebiegu robót budowlanych - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Autor: pap 22 lipca 2022 09:57

  • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa budowlanego.
  • Nowelizacja prawa budowlanego ma umożliwić prowadzenie dziennika budowy oraz e-dokumentowanie przebiegu robót budowlanych.
  • Przewidziano też m.in. możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane "w sposób bardziej elastyczny, tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która - jak podkreślono w informacji KPRP, stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa.

"Podstawowym założeniem i celem ustawy jest umożliwienie obywatelom - inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej" - zaznaczono.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto ustawa wprowadza możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego. Dodatkowo w ustawie Prawo budowlane wprowadza się przepisy regulujące działanie portalu e-Budownictwo.

Ustawa ma przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego, poprzez m.in. ustanowienie: elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB); książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB); oraz wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo.

Przewidziano też m.in. możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane "w sposób bardziej elastyczny, tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego". Ustawa umożliwia też "uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego".

Zgodnie z nowymi przepisami dziennik w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB); za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy. Natomiast uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są: uczestnicy procesu budowlanego; geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa; "upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów powołanych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych".

Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

"Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej, natomiast dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej" - wskazano.

Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania dokumentów związanych z procesem budowlanym, m.in. wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych