Projekt dot. listów zastawnych i banków hipotecznych - do komisji

Sejmowa komisja finansów będzie pracować nad projektem noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowe przepisy mają m.in. upowszechnić stosowanie listów zastawnych a także zabezpieczyć nabywców takich papierów.

Autor: PAP 24 lutego 2022 08:17

Sejm w środę przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Nad projektem pracować będzie teraz sejmowa komisja finansów.

Projekt m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wiceminister finansów Piotr Patkowski tłumaczył w Sejmie, że nowe przepisy mają upowszechnić zastosowanie listów zastawnych oraz chronić nabywców takich papierów. Listy zastawne to papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne, które mają na celu pozyskanie wierzytelności opartej na kredytach hipotecznych udzielanych przez przedmiotowy bank.

W projekcie nowelizacji została wprowadzona definicja listu zastawnego, która odwołuje się do mechanizmu podwójnego regresu, zapewniającego inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących ich zabezpieczenie. Poza tym w projekcie został poszerzony zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych a także sprecyzowano stosowanie przez banków oznaczeń "europejska obligacja zabezpieczona" i "europejska obligacja zabezpieczona (premium)". W projekcie znalazły się także zapisy, umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Patkowski wskazał, że nowe przepisy wprowadzają szereg zabezpieczeń dla nabywców takich papierów. Przede wszystkim działalność banków hipotecznych w tym obszarze będzie objęta nadzorem KNF. Każdy bank hipoteczny zobowiązany będzie też do składania odpowiednich sprawozdań do KNF dot. stosowania listów zastawnych. Informować będą musiały też klientów jak listy zastawne są emitowane itp. - wymieniał przedstawiciel MF.

Wiceminister dodał, że projekt poprawia też instytucje wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów. Przypomniał, że w tym momencie są to dwa progi 66 i 33 proc. Po zmianie przepisów będzie to jeden próg - 50 proc. Takie rozwiązanie obowiązuje np. na Łotwie i w Finlandii.

Patkowski dodał, że projekt reguluje też szereg innych zmian korzystnych dla inwestorów detalicznych przy wezwaniu. "Wprowadzamy mechanizm wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej takie jakie są przy wezwaniu obowiązkowym. Będzie tu ujednolicenie standardów na korzyść wezwania dobrowolnego. Wprowadzamy uwzględnienie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w wezwaniu. Doprecyzowujemy przepisy o zabezpieczeniu wezwań i wprowadzamy zasadę solidarnej odpowiedzialności gdyby podmiotów wzywających było więcej niż jeden. Wówczas wszystkie te podmioty odpowiadają solidarnie za wezwania" - wyjaśnił.

Przedstawiciel MF zwrócił ponadto uwagę, że projekt wprowadza również "jednolitą cenę dla wszystkich, którzy takie papiery zbywają". "Gdyby się okazało, że w wyniku postępowania sądowego, gdzie jeden ze sprzedających zakwestionował wartość godziwą wykupu i sąd przyznałby mu rację, to wówczas ta wywalczona przez pojedynczego inwestora detalicznego cena automatycznie odnosiłaby się do wszystkich innych. Wtedy nabywca jest zobowiązany wyrównać tą cenę" - mówił.

Projekt - jak kontynuował Patkowski - pozwoli bankom komercyjnym aby dobrowolnie mogły przystąpić do systemu ochrony (IPS), który będzie miał formę spółki akcyjnej. Będzie on podlegać nadzorowi KNF. "Z tytułu udziału w takim systemie ochrony banki komercyjne w razie problemów z uzyskaniem wskaźników płynności, ale także w przypadku przeprowadzana procedury resolution będzie mógł udzielić wsparcia dla takiego banku" - wskazał. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych