Projekt noweli o gospodarce nieruchomościami we wtorek na posiedzeniu rządu

Rada Ministrów ma się zająć we wtorek projektem noweli o gospodarce nieruchomościami - wynika z harmonogramu prac rządu. Celem nowych przepisów jest uprawnieninie gospodarowania nieruchomościami publicznymi m.in. poprzez uproszczenie procedury dot. zgody na ich dzierżawę.

Autor: PAP 31 maja 2021 13:58

Chodzi o Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak podkreślono, projektowane rozwiązania będą mieć znaczący wpływ na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

"Głównym problemem wymagającym podjęcia zdecydowanych działań są niewystarczające rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów" - podkreślono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Autorzy projektu wskazali na konieczność zmodyfikowania lub uzupełnienia niektórych przepisów, "celem zracjonalizowania gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wobec zmian, jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze zasobu Skarbu Państwa oraz w sytuacji gospodarczej kraju".

Projektowane przepisy mają też na celu uproszczenie m.in. procedury wyrażania zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego.

"Racjonalne jest odstąpienie od zasady, w myśl której starostowie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, zobowiązani są do przedstawienia wojewodzie aktualnych operatów szacunkowych" - oceniono.

Dodano, że uelastycznienia wymagają też m.in. regulacje określające zasady postępowania w odniesieniu do nieruchomości będących przedmiotem darowizny dokonanej przez Skarb Państwa na określone cele publiczne, "w sytuacji gdy cel nie jest lub nie może być zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań obdarowanego".

Proponowane zmiany, jak podkreślono, wpisują się w postulaty zgłaszane przez wojewodów. "Wskutek wprowadzonych zmian wojewoda uzyska kompetencje do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

W myśl projektowanych przepisów "umocowano wojewodę do żądania od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych". Ma to umożliwić wojewodom podejmowanie m.in. "zindywidualizowanych rozstrzygnięć" wobec nieruchomości zgromadzonych w zasobie gospodarowanym przez starostę.

Oceniono, że istotnym rozwiązaniem umożliwiającym realną ochronę interesów Skarbu Państwa jest "umocowanie wojewody do podejmowania czynności w imieniu Skarbu Państwa, w sytuacji gdy starosta nie podejmuje tych czynności", pomimo przyznanych ustawą uprawnień i przekazanych środków finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W projekcie zrezygnowano ponadto z ustalania oraz ogłaszania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych przez organ państwowy. "Standardy jako wytyczne warsztatowe będą stanowić, podobnie jak w innych krajach, domenę środowiska zawodowego co pozwoli na sprawne dostosowywanie ich treści do potrzeb praktyki" - oceniono.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych