Projekt ustawy o domach do 70 mkw. trafił do drugiego czytania

Projekt ustawy liberalizującej przepisy budowlane i pozwalającej na budowę domów do 70 mkw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmowe komisje. Posłowie wprowadzili do ustawy kilka poprawek.

Autor: PAP 15 września 2021 15:47

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podczas środowego posiedzenia sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie zaproponowali m.in. poprawkę pozwalającą na budowę domów mieszkalnych o powierzchni do 70 mkw. na działkach mniejszych niż 500 mkw.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Komisje przyjęły też poprawkę mającą na celu wyłączenie z projektowanej ustawy budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 mkw., aby nie były one objęte obowiązkiem wykonania geodezyjnej interwencji powykonawczej.

Posłowie przegłosowali również wprowadzenie sankcji w postaci kary grzywny dla inwestorów, którzy dołączą do zawiadomienia o zakończeniu budowy niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej tego budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych.

Wszystkie poprawki, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje, zostały zgłoszone przez posła Andrzeja Gawrona (PiS).

Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład Polskiego Ładu. Dzięki zmianie przepisów każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 mkw. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 mkw. do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana ma być w ciągu 21 dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych