Radni przyjęli budżet KrakowaPAP - 17 grudnia 2020 08:30


Nieco ponad 7 mld zł mają wynieść wydatki Krakowa w 2021 r. Mimo pandemii i szacowanego na ok. 300 mln zł zmniejszenia dochodów miasto chce utrzymać inwestycje. Radni zaakceptowali w środę projekt przyszłorocznego budżetu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, przeciw było 17, jedna osoba się wstrzymała. Klub PiS złożył wotum separatum.

Pierwsze czytanie budżetu odbyło się 2 grudnia. Jak mówił wówczas wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig jest on odważny i ma być jasnym, sygnałem, że miasto nie zwalnia, myśli długofalowo o swoim rozwoju i nie zamierza rezygnować z inwestycji kluczowych dla mieszkańców.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Radni zgłosili w sumie 536 poprawek do budżetu na łączną kwotę ponad 684 mln zł. Wiceprezydent Kulig mówił, że wszystkie zostały wnikliwie rozpatrzone i część z nich uwzględniono w autopoprawce do budżetu, która zwiększyła wydatki miasta w 2021 roku w sumie o 112 mln zł.

87,1 mln zł ma być przeznaczone na inwestycje (5 mln zł z tej puli wygospodarowano w wyniku przesunięć w budżecie, a nie zwiększania wydatków) a 29,9 mln zł na wydatki bieżące. Więcej będzie pieniędzy m.in. na remonty i modernizacje w szkołach i przedszkolach, modernizację placów zabaw, oświetlenie ulic (w sumie na kilkadziesiąt zadań zaplanowano 68,4 mln zł), 11 mln zł więcej niż pierwotnie planowano ma być wydane na modernizację dróg, 3,6 mln zł ma budowę chodników, 2,4 mln zł na rewitalizację boisk przyszkolnych, a o 2 mln zł zwiększono pulę funduszy na tworzenie w mieście tzw. parków kieszonkowych.

Przewodniczący klubu PiS Włodzimierz Pietrus zarzucił władzom miasta, że podobnie jak w latach poprzednich w autopoprawce nie zostały uwzględnione propozycje zgłaszane przez radnych PiS. "Przygotowaliście budżet koalicji rządzącej, natomiast głosy pozostałych radnych praktycznie się nie liczą w tym budżecie. Państwa też rozliczą wyborcy wiedząc, że pewne zadania są notorycznie pomijane, tylko dlatego, że zgłasza je radny PiS" - mówił Pietrus.

Łukasz Gibała z klubu "Kraków dla Mieszkańców" krytykował brak cięć wydatków na administrację i nierealizowanie drobnych, a ważnych i pilnych dla mieszkańców inwestycji takich jak budowa chodników oraz zbyt małe środki na wykup terenów pod zieleń.

Radny Łukasz Sęk z klubu KO apelował do PiS, by nie dzielić poprawek na "poprawki radnych" i "poprawki mieszkańców". "My tak samo spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy z nimi i szukamy pieniędzy na rozwiązywanie ich problemów. Jakiekolwiek dzielenie, że jedne poprawki są wymyślone przez radnych, a drugie to są poprawki mieszkańców dotyczące ich realnych potrzeb jest fałszem" - mówił Sęk. Dodał, że PiS "poszedł drogą populizmu" i zgłosił poprawki opiewające na ponad 500 mln zł "nie po to, żeby one weszły do budżetu, ale po to, żeby zostały odrzucone" i żeby można było przerzucić winę za to na radnych KO i prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków".

Michał Drewnicki z PiS odpowiedział, że co roku radni innych klubów szukają argumentów, co zrobić, żeby nie poprzeć poprawek PiS. "W tym roku jest nowość. Mówicie: zgłosiliście ich za dużo" - powiedział Drewnicki."Czy my składamy 10 poprawek czy 100 wasza argumentacja jest ta sama i kończy się tak samo" - odparł.

Wiceprezydent Kulig mówił, że jeśli są proponowane zadania niemożliwe do zrealizowania, bo opiewające na wiele milionów złotych lub nie mające wskazanych źródeł finansowania, to nie można odnieść się do takich poprawek.

W budżecie zapisano, że wydatki miasta w 2021 roku wyniosą 7 mld 129 mln zł, a dochody - 6 mld 386 mln zł. Na dochody złożą się: dochody własne gminy - 1 mld 956 mln zł; udział gminy w podatkach PIT i CIT - 2 mld 024 mln zł, subwencje i dotacje z budżetu państwa - 2 mld 123 mln zł, środki ze źródeł zagranicznych - 282,5 mln zł. Nieco ponad 33 proc. wszystkich dochodów miasta stanowią subwencje i dotacje. Najpoważniejszym transferem jest przekazywana przez państwo subwencja oświatowa - w 2021 roku budżet Krakowa zasili z tego tytułu kwota 1 mld 022 mln zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona będzie na realizację Programu Rodzina 500 Plus (715 mln zł).

Największą część wydatków miasta stanowią wydatki bieżące - w 2021 roku będzie to 5 mld 756 mln zł. Najwięcej miasto przeznaczy na edukację 31,8 proc., rodzinę - 17,2 proc., transport i łączność - 12,7 proc., gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 8,2 proc.

Na wydatki majątkowe miasto zaplanowało w projekcie przyszłorocznego budżetu 1 mld 373 mln zł, w tym na sam program inwestycyjny - 1 mld 266 mln zł.Wśród inwestycji, które będą kontynuowane są m.in.: budowa linii szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową, rozbudowa al. 29 Listopada oraz ulic: Igołomskiej, Klasztornej, Stelmachów i Piaskowej, budowa dwóch szkół podstawowych na osiedlach Kliny i Złocień, stworzenie parku Zakrzówek, rewitalizacja Bulwarów Wiślanych, adaptacja budynku przy ul. Rakowickiej 22 na potrzeby Muzeum Fotografii, modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, budowa DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej.