RCL: jest projekt przyspieszający proces nadawania uprawnień geodetomPap - 18 maja 2020 09:59


Adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu będzie obowiązkowym elementem wniosku o nadanie uprawnień zawodowych - wynika z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia MR, usprawniającego proces nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na stronach RCL w piątek opublikowano projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, 31 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany dotyczące uprawnień zawodowych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"W związku z wprowadzonymi zmianami zaistniała potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. W projekcie rozporządzenia przewiduje się m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań, których istotą jest usprawnienie procesu nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i prac komisji kwalifikacyjnej" - czytamy.

Wśród niech znalazły się m.in. obowiązek dodania adresu poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu podawanych we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych. Jak wskazano dotychczasowe przepisy rozporządzenia przewidują dobrowolność tego typu form kontaktu pomimo ich szybkości. Wprowadzenie zasady, że cały egzamin pisemny jest przeprowadzany z wykorzystaniem techniki komputerowej.

W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano z zapisu dot. przerwy w praktyce zawodowej trwającej dłużej niż 5 lat. Przepis jest nieuzasadniony merytorycznie. Ponadto powoduje nierówne traktowanie osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe - wskazano w uzasadnieniu.

Zaproponowano usunięcie przepisów dotyczących wykluczania członków zespołów egzaminacyjnych ze względu na brak możliwości ich faktycznego stosowania. Jak wyjaśniono, działania mające na celu eliminację ewentualnego konfliktu interesu są podejmowane przed powołaniem członków komisji kwalifikacyjnej przez Głównego Geodetę Kraju.

Ponadto, do projektu wprowadzono liczne zmiany w załącznikach do rozporządzenia, dostosowując treść w zakresie terminologii do obowiązujących przepisów, uwzględniając jednocześnie postęp techniczny i technologiczny wykonywania pomiarów geodezyjnych - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unijnym. Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.