Reas w Polskim Związku Firm DeweloperskichHouseMarket.pl - 14 stycznia 2016 14:32


Reas został członkiem wspierającym Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jest to sformalizowanie wieloletniej współpracy obu stron na rzecz wielokierunkowego i zrównoważonego rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.


Polski Związek Firm Deweloperskich istnieje od 2002 roku i zrzesza ponad 100 firm deweloperskich z całego kraju. Tworzy nie tylko skuteczną platformę komunikacji oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii dla swoich członków.

Jest także znaczącym i docenianym partnerem biznesowym, a także czynnym uczestnikiem procesów kształtujących rynek nieruchomości min. na polu legislacyjnym. Firmy zrzeszone w PZFD mogą liczyć – również za sprawą członków wspierających – na wsparcie merytoryczne i prawne, dostęp do najnowszych wiadomości, aktów prawnych, komentarzy oraz opracowań dotyczących szeroko pojętego polskiego rynku mieszkaniowego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Reas to cenny partner nie tylko ze względu na ekspercką pozycję. Jest partnerem biznesowym kilkuset deweloperów, banków, funduszy a także najważniejszych instytucji wpływających na kształt tego sektora - mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Reas jest firmą doradczą, która zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości w Polsce zajmuje się już przeszło 18 lat.

 Sformalizowanie relacji z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich było dla nas naturalną konsekwencją współpracy zacieśniającej się od lat. Daje nam ona szansę bycia nie tylko podmiotem opiniotwórczym i doradczym związku, ale także aktywnego uczestnictwa w wielu nowatorskich projektach, które mamy nadzieję realizować wspólnie z PZFD. Liczymy również, że stworzy to nam okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych zarówno z członkami jak i partnerami związku – komentuje Kazimierz Kirejczyk, prezes zarządu Reas.