Rekordowy rok Robyg. Przychody w 2019 roku przekroczyły 1,1 mld złhousemarket.pl - 24 marca 2020 10:08


Robyg odnotowała w 2019 roku przychody w wysokości 1,12 mld zł. Zysk netto wyniósł 202 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 178 mln zł. W 2019 grupa miała w budowie 5 900 lokali w 3 miastach i zainwestowała w bank ziemi w 4 miastach - Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu ponad 330 mln zł - dzięki czemu ma potencjał budowy około 16 500 mieszkań. W analizowanym okresie Robyg wprowadził do sprzedaży 3 215 mieszkań.

W 2019 roku Robyg zakontraktowała 2570 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Oznacza to przekroczenie celu założonego na rok 2019 na poziomie około 2 300 lokali. Grupa Robyg uznała w przychodach około 2850 lokali. Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ok 1200 lokali.

- Rok 2019 był dla grupy Robyg kontynuacją dotychczasowej, aktywnej działalności deweloperskiej, przy wsparciu silnego inwestora strategicznego Bricks Acquisitions Limited - z Grupy The Goldman Sachs Group. Robyg w 2019 roku istotnie zwiększyła geograficzny zakres działania - weszliśmy na rynek poznański i rozszerzyliśmy zakres działania we Wrocławiu. Tym samym działamy w czterech kluczowych miastach w Polsce - powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Robyg.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodał, że potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ok 1 200 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 16 500 mieszkań.

- Rynek deweloperski jest coraz bardziej wymagający - zarówno ze względu na regulacje i wymogi prawne, jak też finansowe. Jednym z ważniejszych wyzwań dla deweloperów będzie pozyskiwanie banków ziemi - już teraz przewagę mają największe podmioty, które są w stanie podpisywać umowy na duże tereny - mówi Eyal Keltsh.

W 2019 roku Robyg kontynuował także aktywność na rynku kapitałowym. Zrealizowana została oferta publiczna obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości 100 mln zł. Była to trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej.

Eyal Keltsh wyjaśnia, że w 2020 roku Robyg będzie nadal rozszerzał zasoby gruntów na wszystkich rynkach działania.

- Na rok 2020 przewidujemy ustabilizowanie kosztów materiałów i prac budowlanych - co powinno sprzyjać utrzymaniu cen na poziomach zbliżonych do 2019 roku. Wybuch koronawirusa, z jakim mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku tygodni, wpływa na życie ludzi i gospodarkę. Postępujemy zgodnie z wytycznymi rządu i staramy się zminimalizować ryzyko dla naszych klientów i osób prywatnych - z wykorzystaniem technologii oraz innych dostępnych środków. Na tym etapie uważnie monitorujemy rozwój sytuacji i staramy się minimalizować wpływ tych wydarzeń na działalność grupy - powiedział Eyal Keltsh.