Resort budownictwa zadba o mieszkania zakładoweHouseMarket.pl - 29 czerwca 2016 11:10


Rząd zmieni ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Określi ona warunki finansowe nabywania własności lokali przez najemców dawnych mieszkań zakładowych przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie.

Poseł Czesław Sobierajski (PiS) zapytał ministra budownictwa, czy resort podejmuje działania umożliwiające najemcom dawnych mieszkań zakładowych, które zostały nieodpłatnie przejęte przez spółdzielnie mieszkaniowe, nabycie na własność ich mieszkań na preferencyjnych warunkach.
Poseł zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym najemcy dawnych mieszkań zakładowych nie mają możliwości przeniesienia na własność wynajmowanych przez nich mieszkań na preferencyjnych warunkach.

Wynika to z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przyjęciem przez spółdzielnie był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jest niezgodny z konstytucją.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poseł zaznaczył, że mimo upływu ponad czterech lat od wydania wyroku stan prawny się nie zmienił i najemcy nadal nie mają roszczenia o przeniesienie własności lokali mieszkalnych.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński w odpowiedzi na interpelację posła Czesława Sobierajskiego zaznaczył, że kwestie związane z możliwością nabywania tzw. lokali zakładowych reguluje ustawa z 5 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Niemniej dodał, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawarte w nim regulacje mają na celu przede wszystkim uporządkowanie kwestii dotyczących funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, które zostały wskazane przez Trybunał Konstytucyjny.

Zmiany w ustawie dotyczyć zatem będą również warunków finansowych nabywania własności lokali przez najemców dawnych mieszkań zakładowych przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie treść tych regulacji jest w opracowywaniu.