Resort klimatu chce rozruszać rynek małych instalacji OZEPap - 05 sierpnia 2020 08:37


Ministerstwo Klimatu chce podnieść granicę mocy instalacji OZE, bez której nie trzeba będzie zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego - wynika z opublikowanego we wtorek projektu noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii.

We wtorek na stronach RCL opublikowano projekt noweli ustawy o OZE, której autorem jest Ministerstwo Klimatu.

Projekt zmieni m.in. obowiązujące przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak by łatwiej można było instalować małe instalacje OZE. W uzasadnieniu czytamy, że obecne przepisy uniemożliwiają instalację urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW bez zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dlatego w projekcie zaproponowano, by granicę 100 kW podwyższyć do 500 kW z wyłączeniem wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW oraz urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące.

"Zaproponowane zmiany stanowić będą istotny czynnik powodujący ożywienie gospodarcze, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz przedsiębiorców, stanowiąc istotne rozwiązania w szczególności z kryzysu gospodarczego, związanego z pandemią COVID-19, w którym znaczną rolę przypisuje się rozwojowi energetyki odnawialnej. Z kolei rozwój gospodarczy i aktywizacja lokalnych społeczności mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia dochodów do budżetu państwa z tytułu nowych inwestycji" - podkreślono w uzasadnieniu.

Nowelizacja wydłuży też maksymalny okres (do 30 czerwca 2045 roku) obowiązywania mechanizmu rozliczeń "opustu" w ramach systemu prosumenckiego, a także obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim.

Do końca czerwca 2045 roku będzie też obowiązywał obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, a także obowiązek zakupu prądu po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, przedłużenie możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach dwóch ostatnich mechanizmów, liczy się nie maksymalnym terminem realizacji zawartego w nim obowiązku, a maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej.

"Maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP z +30 czerwca 2021 r.+ przedłuża się do +30 czerwca 2026 r.+, czyli o 5 lat" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Ministerstwo zastrzegło jednak, że przepisy dot. pomocy publicznej będą musiały być jeszcze zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Nowe przepisy ograniczą też obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W projekcie zaproponowano, by za małą instalację OZE uważać te o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Po zmianie prawa, przedsiębiorcy posiadających koncesje na małe instalacje OZE zostaną z automatu przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

W projekcie znalazła się też delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia, które określi ilość i wartość energii z OZE, które będą mogły być sprzedane w aukcjach w latach 2022-2026.