Rezerwa dot. kredytów CHF zabezpiecza BOŚ przed ryzykiem w kolejnych latachPAP - 23 czerwca 2021 12:43


Powstała rezerwa na odpisy dotyczące kredytów frankowych, która "immunizuje BOŚ", jeśli chodzi o ryzyka związane z tymi kredytami w latach następnych - poinformował w środę podczas prezentacji nowej strategii rozwoju prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.

Według Hanna dodatkowe odpisy na ryzyka prawne wynikające z kredytów frankowych w 2020 r. były jednym z wyzwań dla sektora bankowego, które zwiększył kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa.

Z zaprezentowanych przez prezesa zarządu banku danych wynika, że w 2020 r. BOŚ miał 306,9 mln zł straty netto wobec 72 mln zł zysku netto w 2019 r. Rentowność kapitału własnego (ROE) osiągnęła w 2019 r. 3,3 proc., w 2020 r. zaliczyła spadek o 14,9 proc. Wynik z działalności bankowej w ubiegłym roku uplasował się na poziomie 614,9 mln zł. Jak podał podczas prezentacji Hann, wyniki z 2020 r. uwidaczniają silny wpływ pandemii COVID-19 i odpisów na kredyty frankowe.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według niego utworzona przez bank rezerwa na odpisy dotyczące kredytów frankowych "immunizuje BOŚ, jeśli chodzi o ryzyka związane z tymi kredytami w latach następnych".

W 2020 r. BOŚ zwiększył rezerwy na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych o 353 mln zł, do łącznej kwoty 399 mln zł.