Rynek pracy radzi sobie nieźle, ale początek 2021 r. będzie trudnyPAP - 21 stycznia 2021 13:18


Dane GUS o rynku pracy w grudniu są dobre, ale pierwsze miesiące 2021 r. będą trudne ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań na Covid-19 i przedłużające się restrykcje gospodarcze - ocenił ekonomista z Pekao Kamil Łuczkowski.

Dodał, że w miarę postępu masowych szczepień druga połowa 2021 r. przyniesie wyraźne ożywienie w krajowej gospodarce wraz ze znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy.

Jak wskazał ekonomista z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Pekao, według czwartkowych danych GUS, grudzień przyniósł solidny wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 10 tys. miesiąc do miesiąca, co przełożyło się na spadek w ujęciu rocznym o 1,0 proc., choć konsensus prognoz zakładał gorszy scenariusz - spadek o 1,2 proc. rok do roku.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zdaniem Łuczkowskiego kluczową kwestią dla rynku pracy był i dalej będzie w kolejnych miesiącach rozwój pandemii.

Jak podkreślił, GUS nie podał danych w rozbiciu na sektory (publikowane w Biuletynie Statystycznym pod koniec każdego miesiąca). "Spodziewamy się, że utrzymujące się od października/listopada restrykcje gospodarcze ograniczające funkcjonowanie niektórych branż (m.in. fitness, rekreacja i kultura, zakwaterowanie, gastronomia) przełożyły się co najmniej na ponowne redukcje wymiaru etatu, a część osób została po prostu zwolniona" - zaznaczył Łuczkowski, dodając, że w górę zatrudnienie ciągnął z kolei w grudniu sektor przemysłowy oraz handel detaliczny.

Według ekonomisty choć w 2020 r. dzięki m.in. wdrażanym programom pomocy publicznej - które swoje działanie warunkowały m.in. utrzymaniem zatrudnienia - rynek pracy poradził sobie lepiej od wcześniejszych oczekiwań, to pierwsze miesiące 2021 r. będą trudne.

"Utrzymująca się wysoka liczba nowych zachorowań na Covid-19 oraz przedłużające się w czasie restrykcje gospodarcze zwiększają presję na pogorszenie sytuacji na rynku pracy z początkiem nowego roku. Zamrożenie branż związanych z turystyką w okresie świąteczno-noworocznym oraz ferii zimowych mocno odcisnęło swoje piętno na firmy działające w tych sektorach" - zauważył.

Ocenił, że zapowiadane przez przedsiębiorców w ostatnim czasie otwieranie biznesów, mimo obowiązujących restrykcji epidemicznych, wskazuje na krytyczny stan w tych sektorach.

"Z kolei zagrożeniem dla - do tej pory odpornego na koronawirusa - przemysłu jest wprowadzony twardy lockdown w Niemczech oraz zwiększenie obostrzeń u innych głównych polskich partnerów handlowych. Z drugiej strony rozpoczęcie procesu szczepień może zachęcać firmy do zatrzymywania pracowników w nadziei na nie tak odległe już w czasie wznowienie działalności na normalnych warunkach. Wszystko wskazuje na to, że do momentu wyraźnej poprawy sytuacji epidemicznej i zmniejszenia ogólnej niepewności krajowy rynek pracy nie ma potencjału do szybkiego odbicia" - wskazał ekonomista.

W jego ocenie, w miarę postępu masowych szczepień druga połowa 2021 r. przyniesie wyraźne ożywienie w krajowej gospodarce wraz ze znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy. Ponadto, już od kwietnia będziemy obserwować podwyższone dynamiki zatrudnienia ze względu na obniżoną bazę z 2020 r.

Łuczkowski odniósł się także do danych GUS dotyczących wynagrodzeń. "Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w dobie pandemii koronawirusa utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. W grudniu płace wzrosły o 6,6 proc. rok do roku wobec 4,9 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu - wyraźnie powyżej oczekiwań na poziomie 4,7 proc." - zauważył. W jego ocenie, choć na ma jeszcze danych w rozbiciu na sektory, dynamikę płac na solidnym poziomie w czasie pandemii dalej utrzymuje sektor przemysłowy.

"Niewykluczone, że wypłacane corocznie na przełomie listopada i grudnia +barbórki+ w sektorze górniczym wpłynęły na tak pozytywny odczyt - przy przewadze wypłat w grudniu. Na dynamikę wynagrodzeń pozytywnie wpłynął także bardzo korzystny układ dni roboczych. Z kolei utrzymanie w mocy restrykcji ograniczających funkcjonowanie niektórych branż ogranicza wzrost płac w tych sektorach" - zauważył. Jak dodał, patrząc w dłuższej perspektywie, przy utrzymującej się dalej wysokiej niepewności związanej z pandemią należy się liczyć z niechęcią pracodawców do wyraźnych podwyżek płac.

"Na początku 2021 r. oczekujemy dodatkowego, przejściowego spadku dynamiki płac ze względu na złagodzony dodatni efekt bardzo wysokiej podwyżki płacy minimalnej w 2020 r. W całym 2021 r. prognozujemy, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną o ponad 6 proc. rok do roku pamiętając o bardzo niskiej bazie odniesienia z poprzedniego roku" - ocenił Kamil Łuczkowski.

Zgodnie z czwartkowymi danymi GUS w grudniu 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,6 proc. rok do roku, znacznie powyżej konsensusu (4,7 proc. rok do roku) i wyniku z listopada (4,9 proc. rok do roku). W stosunku do listopada 2020 r. wynagrodzenie to zwiększyło się o 8,9 proc. To efekt wypłat premii kwartalnych, nagród, a także odpraw emerytalnych. Płytszy od oczekiwań rynkowych (-1,2 proc.) był też spadek zatrudnienia (-1,0 proc. rok do roku).