Rząd rozpoczął obrady; zajmie się m.in. zmianami podatkowymi w Polskim ŁadziePAP - 08 września 2021 14:38


W środę po południu rząd rozpoczął obrady; ministrowie zajmą się m.in. projektem zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie oraz projektem zmian w przepisach, które mają wesprzeć samorządy w związku z uszczupleniem ich dochodów spowodowanym zmianami podatkowymi przewidzianymi w Polskim Ładzie.

Przedmiotem obrad środowego posiedzenia Rady Ministrów ma być projekt zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Przewiduje on m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zwiększenie składki zdrowotnej oraz wprowadzenie ulg proinnowacyjnych.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według pierwotnych zapowiedzi, projekt przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej zarówno w odniesieniu do osób pracujących na etatach, jak i przedsiębiorców. W pierwotnej propozycji - która spotkała się z krytyką środowisk zrzeszających przedsiębiorców - składka miała wynieść 9 proc. od dochodów, bez możliwości potrącenia jej od podatku.

Pierwotny projekt przewiduje także zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację i modernizację, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. ulgi na robotyzację, pozwalającej na zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów, modernizację w zakresie ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na innowacyjnych pracowników.

Rząd rozpatrzy też projekt zmian w przepisach, które mają wesprzeć samorządy w związku z uszczupleniem ich dochodów w związku ze zmianami podatkowymi przewidzianymi w Polskim Ładzie.

Według zapowiedzi nowe rozwiązania wprowadzają nową subwencję rozwojową (inwestycyjną) dla samorządów; zapewniają też dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakimi stają samorządy w konsekwencji wdrożenia działań Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym.

Chodzi m.in. o zwiększenie stabilności i przewidywalności dochodów samorządowych, tak by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzanych zmian prawnych, wyeliminowaniu dysfunkcji systemu dochodów samorządowych, które uległy znacznemu nasileniu w okresie dekoniunktury wywołanej epidemią Covid-19 i mogą się pogłębić po wprowadzeniu zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem ustawy, który określa zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy. Rozwiązania (tzw. mieszkania bez wkładu własnego w ramach Polskiego Ładu) mają wejść w życie w III kwartale tego roku.

Chodzi o projekt ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

Projektowana ustawa określi zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy, jako rozwiązanie wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w ramach zapowiadanych w Polskim Ładzie działań określanych mianem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, celem rozwiązań jest "poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, poprzez eliminację bariery braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny przy udzieleniu kredytu hipotecznego" oraz powstrzymanie negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. "W zakresie proponowanych rozwiązań projekt łączy cele polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej" - wskazano.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który zakłada możliwość budowy domu o powierzchni zabudowy do 70 m kw. bez pozwolenia na budowę. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, łączna powierzchnia użytkowa takiego domu nie będzie mogła przekroczyć 90 m kw., a minimalna powierzchnia działki ma wynosić 1000 m kw.

Nowela ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma wprowadzić ułatwienia dla inwestora w budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej. Projektowana regulacja wprowadza możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze zgłoszenia.

W projekcie ustawy przewiduje się wymóg, aby budowane domy do 70 m kw. były budynkami wolnostojącymi oraz określa się dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż może powstać jeden taki budynek na działce o powierzchni co najmniej 1000 m kw.