Rząd wysłucha informacji ws. przygotowań do Światowego Forum Miejskiego 2022 r.PAP - 18 stycznia 2021 12:18


Na wtorkowym posiedzeniu członkowie rządu mają m.in. wysłuchać informacji nt. przygotowań do organizacji Światowego Forum Miejskiego. To wydarzenie o charakterze ogólnoświatowym odbędzie się w Katowicach w przyszłym roku.

Jak wynika z zapowiedzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informację nt. podejmowanych i planowanych działań w związku z przygotowaniami do organizacji Światowego Forum Miejskiego, przedstawi ustnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, informowano w maju 2019 r.

Oficjalne przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. rozpoczęły się w sierpniu ub. roku. Od tego czasu ministerstwo funduszy i polityki regionalnej, następnie połączone z resortem finansów, regularnie informuje na posiedzeniach rządu o postępach przygotowań do organizacji imprezy.

Stan przygotowań do światowego wydarzenia był także jednym z tematów zorganizowanej wobec pandemii koronawirusa w formule online III edycji Krajowego Forum Miejskiego (KFM) w październiku ub. roku. Ubiegłoroczna edycja KFM była też poświęcona przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

W kontekście samego World Urban Forum 2022 za jedną z ważniejszych kwestii wskazywano w sierpniu ub. roku podpisanie w kolejnych miesiącach umowy z UN-Habitat. Umowa, obejmująca kwestie bezpieczeństwa, logistyki, finansów oraz promocji samego wydarzenia, określająca szczegółowe obowiązki każdej ze stron, to podstawa dalszych kroków organizacyjnych.

Innymi z takich podstaw są zabezpieczenie środków na organizację wydarzenia w budżecie państwa na lata 2021-2022 oraz projektowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Miasto Katowice prowadzi obecnie lokalną kampanię, która ma na celu promocję wydarzenia. Akcja skupiona jest na promocji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zostały one określone w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 r. w Nowym Jorku.

Pod koniec ub. roku w śródmieściu Katowic powstał mural, którego przesłanie nawiązuje do czterech wybranych celów Agendy 2030: zapewnienia wzorców zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, ochrony życia pod wodą oraz ochrony życia na lądzie.

Autorem koncepcji muralu i jego wykonawcą jest znany m.in. z innych murali, nie tylko w Katowicach, artysta Jan Michał Raspazjan. Do jego stworzenia wykorzystał farby fotokatalityczne, których jednym ze składników jest dwutlenek tytanu, przyciągający i neutralizujący znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia.