Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o budownictwie mieszkaniowym

Ułatwienia dla inwestorów poprzez umożliwienie finansowania budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich, taki ma być m.in. efekt noweli, której projektem we wtorek zajmie się rząd. Obecnie możliwe jest ubieganie się o finansowe wsparcie jedynie budowy lokali mieszkalnych na wynajem.

Autor: PAP 08 maja 2017 16:11

Chodzi o wnioskowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Jak głosi uzasadnienie, konieczność zmian wynika z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego.

- Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego oraz sygnalizowanych przez inwestorów problemów wynikających z eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu - wyjaśnił rzecznik prasowy MIB, Szymon Huptyś.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zmiany mają ułatwić inwestorom realizację przedsięwzięć poprzez dopuszczenie możliwości finansowania budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich.

- Obecnie w ramach programu możliwe jest ubieganie się o finansowe wsparcie jedynie na budowę lokali mieszkalnych na wynajem. W ramach projektowanych zmian umożliwiono finansowanie budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb osób starszych (np. pomieszczeń rekreacyjnych czy ambulatoryjnych). Koszty związane z ich utrzymaniem będą ponosić najemcy w równych częściach - poinformował rzecznik prasowy.

W projekcie zrezygnowano z obowiązku zawarcia w treści umowy pomiędzy kredytobiorcą a gminą zobowiązania, wskazującego minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko na poziomie nie mniejszym niż 50 proc. wszystkich lokali.

Jak zaznaczył Huptyś, w dużej mierze stanowiło to barierę uczestnictwa w programie dla społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi. Preferencje dla osób wychowujących dzieci zostaną jednak zachowane dzięki wzmocnieniu wagi kryterium punktowego adresowanie nowych mieszkań do osób wychowujących dzieci, zawartego w rozporządzeniu.

W celu ułatwienia montażu finansowego przedsięwzięć realizowanych w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, podwyższono z 25 proc. do 30 proc. maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Jak wyjaśnił Huptyś, zapewnia to większą elastyczność rozwiązań, wymaganą na etapie finansowania kosztów budowy mieszkań. Powinno ono jednocześnie mieć pozytywny wpływ na utrzymanie relatywnie niskich czynszów w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. Ponadto doprecyzowano wzór do obliczenia kwoty zwracanej partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Jak przekazał rzecznik, szczególnie ważną zmianą z punktu widzenia najemcy jest przyjęcie bardziej elastycznych zasad w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych (m.in. zrezygnowano z obowiązku podwyższania stawki czynszu w przypadku niewielkiej nadwyżki uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe dochodów).

W projekcie podwyższono także limity dochodowe, uprawniające do najmu lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji przewidującej udział partycypanta w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na poziomie nie niższym niż 10 proc. - wyjaśnił Huptyś.

Uzasadnieniem dla tej zmiany jest fakt, że nowelizacja ustawy z 10 września 2015 r., obniżająca poziom limitów dochodowych, mogłaby w niektórych sytuacjach powodować trudności w egzekwowaniu od najemcy należności wynikających z użytkowania mieszkania w przypadku utraty zatrudnienia przez jednego z członków gospodarstwa domowego - dodał rzecznik.

Zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych