Rząd zajmie się projektem ustawy o wsparciu mieszkalnictwa

Rząd ma zająć się we wtorek projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Pakiet obejmuje wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również dodatków mieszkaniowych.

Autor: PAP 27 lipca 2020 14:49

W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju określono zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, najemcom i podnajemcom, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku epidemii.

Jednocześnie projekt przewiduje wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Projekt modyfikuje sposób działania zarządów wspólnot mieszkaniowych, co ma przełożyć się na ich sprawniejsze działanie.

Proponuje się także zmiany przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Modyfikacja polega na dodaniu instrumentów pozwalających gminie na skuteczniejsze zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Wprowadzenie nowych instrumentów prawnych, służących weryfikacji dochodów osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową oraz ich sytuacji majątkowej, w tym posiadania tytułów prawnych do innych mieszkań, pozwoli gminom na skuteczniejsze i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb osób najuboższych, zgodnie z celem określonym w ustawie - podkreśla się w uzasadnieniu.

W ustawie o księgach wieczystych i hipotece proponuje się zmianę mówiącą, że gmina będzie mogła wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych w zakresie realizacji zadania tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Jednocześnie w ustawie o księgach wieczystych i hipotece przyjęto rozwiązanie, że od wniosku gminy o wyszukanie ksiąg wieczystych w powyższym zakresie, nie będzie się pobierać opłat.

Dla lokatorów będących stroną umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkań TBS wprowadza się nowe zasady, na jakich będą mogły zostać rozliczone środki zaangażowane przez najemcę w budowę mieszkania. Ma to być formuła częściowych "wakacji czynszowych". Uchyla się bezwzględny zakaz wyodrębniania na własność /czy zbywania lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach preferencyjnych kredytów udzielanych w aktualnym programie SBC (Społecznego Budwnictwa Czynszowego).

Projekt zakłada też "urealnienie limitów maksymalnego czynszu za najem mieszkania w zasobach TBS", poprzez możliwość pobierania od najemcy inwestycyjnych, wskazanych w ustawie opłat dodatkowych, których łączna kwota nie może przekroczyć w skali roku 1 proc. wartości odtworzeniowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych