Santander: w umowach ws. „wakacji kredytowych” nie ma już kwestionowanych klauzulPap - 21 maja 2020 09:10


Santander Bank Polska nie stosuje wspomnianych przez Rzecznika Finansowego klauzul w aneksach do umów dotyczących odraczania rat kredytowych; stanowisko Rzecznika i orzeczenie sądu w tej sprawie nie będą miały praktycznego wymiaru - poinformował bank w środę.

Biuro Rzecznika Finansowego (RF) poinformowało w środę, że warszawski Sąd Okręgowy zdecydował, iż bank Santander nie może stosować postanowień aneksów umów odnoszących się do "wakacji kredytowych" zawierających potwierdzenie przez klienta wysokości bezspornego zadłużenia względem banku. Jak wyjaśniono, w praktyce decyzja sądu oznacza natychmiastowy obowiązek zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej przez bank.

"Zapoznaliśmy się z dzisiejszym komunikatem Rzecznika Finansowego oraz treścią postanowienia Sądu. Chcemy podkreślić, że Santander Bank Polska nie stosuje już wspomnianych klauzul w aneksach do umów zawieranych w zakresie odraczania rat kredytowych" - zapewnił cytowany w komunikacie banku Piotr Bodył-Szymala, dyrektor Obszaru Prawnego Santander Bank Polska.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodał, że decyzja banku o wykluczeniu tych zapisów podyktowana jest nie tyle względami czysto prawnymi, ile dążeniem do tego, by jak największa grupa klientów mogła bez jakichkolwiek obaw skorzystać z tego rozwiązania.

"O podjętych przez nas działaniach informowaliśmy już Rzecznika Finansowego oraz regulatorów rynku. Dlatego, zarówno stanowisko Rzecznika Finansowego, jak i orzeczenie Sądu Okręgowego o ustanowieniu zabezpieczenia w postaci zakazu stosowania - de facto już niestosowanych klauzul, nie będzie pewnie miało wymiaru praktycznego oraz w niezwykle ograniczonym stopniu wpływa na obecną działalność Santander Bank Polska" - zauważył przedstawiciel banku Santander.

Na początku maja br. Rzecznik Finansowy skierował do sądu wniosek o zakazanie stosowania przez bank Santander nieuczciwych praktyk związanych z udzielaniem tzw. wakacji kredytowych. Chodzi o zapis, w którym klient potwierdza, że bank posiada wobec niego bezsporną wierzytelność z tytułu kredytu.

Praktyka, którą Rzecznik uznał za nieuczciwą polegała na zawieraniu w aneksach dotyczących "wakacji kredytowych" postanowień potwierdzających, jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność względem klienta - napisano w komunikacie. W ocenie ekspertów Rzecznika takie postanowienie nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez klienta prawa do dochodzenia unieważnienia umowy albo usunięcia z niej klauzul niedozwolonych.

"Uważam jednak, że takie postanowienie może zniekształcać zachowanie rynkowe konsumenta poprzez zniechęcenie go do dochodzenia swoich praw w przyszłości" - informował Golecki. Jego zdaniem zagrożenie takie dotyczy szczególnie klientów związanych umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. "Praktyka zniekształcająca lub mogąca zniekształcić zachowania konsumenta jest nieuczciwa i zakazana" - podkreślił Rzecznik.