Sejm rozpocznie prace nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r.

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, posłowie zajmą się projektem ustawy budżetowej na 2022 r., który zakłada, że dochody państwa wyniosą 481 mld zł, a wydatki 512 mld zł. Izba zajmą się też m.in. projektem ustawy o elektromobilności i poprawkami Senatu do tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Autor: PAP 12 października 2021 18:59

Według wstępnego harmonogramu obrad posłowie w czwartek rano mają przystąpić do pierwszych czytań projektu ustawy budżetowej na 2022 r. oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r. Rada Ministrów przyjęła pod koniec września projekt ustawy budżetowej na przyszły rok z deficytem na poziomie 30,9 mld zł. W 2022 r. dochody budżetu państwa mają osiągnąć poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł.

Rząd zakłada, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł. Spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zgodnie z przyjętym projektem, w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,8 proc. PKB. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. znajdzie się na poziomie 5,3 proc. PKB. Prognozowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

W środę posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenie II czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. Nowela zakłada m.in. możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wyjściem tego kraju z UE. Nowe przepisy mają mieć pozytywny wpływ z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19. Ponadto cudzoziemcy mają być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, a ci, którzy nie mogą uzyskać obecnie statusu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskają ten status.

Kolejnym punktem obrad ma być przeprowadzenie II czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o odpadach, która przede wszystkim wdraża do polskich przepisów unijne dyrektywy odpadowe. Celem projektowanych przepisów jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Projektowana nowela m.in. zmienia definicję bioodpadów i gospodarowania odpadami. Dodaje również kolejne definicje dot. odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Projekt wprowadza też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu; wyznacza ponadto do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych - w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.

Posłowie mają też przeprowadzić I czytanie rządowego projektu nowelizacji o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Centrum Informacyjne Rządu wskazało, że nowela ma na celu wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Według rządu przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku, dzięki temu osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. W projektowanej zmianie doprecyzowane zostały także zasady tworzenia stref czystego transportu, czyli możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach niezależnie od liczby mieszkańców. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych