Spółdzielnie socjalne objęte taryfami na gaz

Poprawkę PiS, by taryfa na gaz objęła także spółdzielnie socjalne w ich podstawowej działalności, wprowadziła w czwartek sejmowa komisja do projektu ustawy o ochronie odbiorców gazu. To jedyna poprawka z drugiego czytania zaakceptowana przez komisję.

Autor: Pap 13 stycznia 2022 12:34

W czwartek poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu rozpatrywała sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Z siedmiu zgłoszonych w środę poprawek do projektu wprowadzono jedną, zgłoszoną przez PiS. Przewiduje ona objęcie rozwiązaniami ochronnymi także spółdzielni socjalnych w ich podstawowej działalności, czyli wspierania np. osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych kryzysem bezdomności czy wykluczeniem.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poprawka złożona przez Lewicę, a dotycząca objęcie taryfą także społecznych inicjatyw mieszkaniowych, została wycofana po tym, jak wiceminister aktywów państwowych poinformował, że jest ona zbędna, gdyż przepisy projektu już obejmują te podmioty.

Większości nie uzyskała natomiast poprawka KO, by ochroną objąć także podmioty lecznicze finansowane ze środków prywatnych, instytucje kultury i podmioty prowadzące działalność sportową. Przeciwny jej wprowadzeniu był rząd. Jak uzasadniał obecny na posiedzeniu komisji wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, według unijnego prawa nie można obejmować ochroną taryfową działalności biznesowej, a poza tym nieuzasadnione jest rozszerzanie ochrony np. dla SPA.

Odrzucone zostały także poprawki KO, by wprowadzić specjalne przepisy dla odbiorców końcowych gazu podłączonych do sieci gazowej, którzy zawarli umowę na zakup gazu po 31 sierpnia 2021 r. Jak uzasadniali wnioskodawcy, chodzi o przedsiębiorców, którzy w tym okresie byli zmuszeni do zawarcia umów i dotknęły ich 600-700 proc. podwyżki cen. KO proponowała, by dla tych odbiorców prezes URE ustalał maksymalną cenę na podstawie notowań rocznych cen gazu na giełdzie towarowej w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia.

W tym punkcie stanowisko rządu również było negatywne. "Te rozwiązania są niezgodne z unijnym pakietem gazowym z 2009 r., co potwierdził wyrok TSUE wydany przeciwko Polsce. Zgodnie z wyrokiem TSUE Polska może stosować taryfy jedynie czasowo dla wybranych grup klientów, np. dla gospodarstw domowych. Obecnie rozszerzamy tę grupę o odbiorców wrażliwych. Mówiąc +czasowo+, mówimy o końcu roku 2023, bo wtedy już nie będzie można stosować taryfy" - powiedział. "Rząd w ramach funkcjonujących w Polsce przepisów wykorzystał maksymalne możliwości" - zapewnił.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne.

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych