Spółka Smart Cities ukarana przez UODOPAP - 01 lutego 2021 10:56


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył ponad 12 tys. zł kary na spółkę Smart Cities za brak współpracy w postępowaniu dotyczącym skargi na przetwarzanie przez nią danych osobowych - poinformował w poniedziałek Urząd.

Jak podkreślił UODO, brak współpracy spółki polegał na nieudzieleniu odpowiedzi na pisma Prezesa UODO, oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

Chodzi o postępowanie dotyczące skargi osoby prywatnej. W jego ramach w połowie 2019 r. Prezes UODO zwrócił się do spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy. M. in. o to, czy, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu oraz w jakim zakresie spółka przetwarza dane osobowe skarżącego. A także na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakresie i w jakim celu spółka udostępniła dane osobowe skarżącego innemu podmiotowi.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spółka udzieliła wyjaśnień, które Prezes UODO uznał za niepełne i niewystarczające, dlatego ten zwrócił się w maju 2020 r. o ich uzupełnienie.

Do dnia wydania niniejszej decyzji spółka nie udzieliła informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy - podkreślił w poniedziałek UODO. Dlatego też Prezes Urzędu nałożył na nią administracyjną karę pieniężną. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO.