Tablice na śląskich przystankach dokładniej powiadomią o stanie powietrzaPAP - 01 grudnia 2020 09:33


Podobnie jak minionej zimy, tablice przystankowe zmiennej treści na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą pokazywały do wiosny informacje o prognozowanej jakości powietrza. Nie będą to jednak jedne dane dla całej Metropolii, lecz dokładniejsze – dla powiatów.

Jak poinformował w poniedziałek Witold Trólka z zespołu prasowego GZM, od tego dnia do kwietnia 2021 r. w godzinach popołudniowych (od 15. do 18.) na obecnie zainstalowanych 250 elektronicznych tablicach przystankowych będą pojawiały się informacje o aktualnej prognozie jakości powietrza w danym powiecie.

Przy godzinach przyjazdów wyświetlane będą komunikaty o jakości powietrza i zalecanej aktywności. Źródłem danych będą codzienne prognozy jakości powietrza przygotowywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odnoszący się do jakości powietrza indeks GIOŚ składa się z sześciu kategorii, od: "Jakość powietrza bardzo dobra - aktywność na wolnym powietrzu bez ograniczeń", do: "Jakość powietrza bardzo zła - wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane".

Zasięg informacji podczas sezonu będzie się stopniowo powiększał. Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest bowiem w trakcie montażu kolejnych tablic.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w tym roku na terenie GZM miało być ich już łącznie ponad 500. Po pierwszej pilotażowej fazie budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) - czyli w latach 2012-2014, kiedy na terenie sześciu miast zamontowano 72 tablice - ZTM rozwija ten system. W ub. roku zamontowano 60 nowych tablic, na ten rok planowano montaż ponad 400.

Początkowo SDIP na terenie działania obecnej Metropolii zaczął budować największy wcześniejszy organizator komunikacji miejskiej na tym terenie - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP).

System pilotażowo objął kilka ciągów pasażerskich w Katowicach, Zagłębiu Dąbrowskim oraz Gliwicach i Zabrzu (łącznie 72 tablice na przystankach). Rozwiązanie powstało przy wsparciu funduszy UE na lata 2007-2013.

Jeszcze przed utworzeniem zrzeszającej 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), co nastąpiło w połowie 2017 r., KZK GOP przygotował obszerną rozbudowę systemu pod kątem obecnych środków unijnych. Po przejęciu od 2019 r. przez ZTM funkcji dotychczasowych organizatorów (w tym KZK GOP), to ta organizacja przejęła budowę systemu.

Obecna inwestycja obejmuje m.in. dostarczenie i montaż 400 elektronicznych tablic 6-wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu i 6 elektronicznych tablic 12-wierszowych - jednostronnych dla obszaru KZK GOP, a także 50 tablic 6-wierszowych dwustronnych dla Tychów oraz 6 podobnych tablic dla Bierunia.

Większe tablice jednostronne mają pojawić się m.in. na podziemnym przystanku pod katowickim dworcem kolejowym, na dworcach komunikacji miejskiej w Bytomiu, w Będzinie, w Sosnowcu (przy urzędzie miasta) oraz w Zabrzu.

Nowe tablice nieco różnią się od poprzednich wersji. Informacja wyświetlana jest teraz po obu stronach, a boczny profil urządzeń w kształcie litery "V" sprawia, że wyświetlany tekst jest lepiej widoczny.

System SDIP pozwala - w miarę potrzeb - na wykorzystywanie go w różnych celach. W sezonach grzewczych - zgodnie z pomysłem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach - już w poprzednich sezonach na tablicach udostępniano komunikaty o jakości powietrza.