Toruńskie podwórka zyskają nowy wyglądHouseMarket.pl - 07 kwietnia 2016 16:45


W pierwszym tegorocznym naborze w konkursie „Moje Podwórko” wpłynęło pięć wniosków. Miasto czeka na kolejne.


Jak informuje toruński ratusz, nowa formuła programu adresowana jest do wszystkich wspólnot mieszkaniowych w zespole staromiejskim. Zwykle bywa tak, że właściciele odnawiają kamienice – z funduszy własnych, przy wsparciu dotacji miejskich i środków z Lokalnego Programu Rewitalizacji, a na atrakcyjne zagospodarowanie podwórza lub dziedzińca najczęściej brak już pieniędzy. Na wielu podwórkach jest szaro i ponuro, brak podstawowej infrastruktury, np. chodników, ławek, zieleni.

Stąd też w „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu” wprowadzono program „Moje Podwórko”, które umożliwia mieszkańcom ubieganie się o środki na zagospodarowanie podwórek i dziedzińców. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednej wspólnoty mieszkaniowej, ale jeśli kilka wspólnot podejmie wspólne przedsięwzięcie, mogą uzyskać na swój projekt nawet 50 tys. zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl