Unibep doceniony przez Ministerstwo Klimatu za projekt z prefabrykacjiHousemarket.pl - 12 listopada 2020 11:46


"Kaldnes Dockside bygg F"  - w kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny oraz "Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny - Dom pod żaglami" - w kategorii obiekt użyteczności publicznej wygrały konkurs Ministerstwa Klimatu, prowadzony w ramach kampanii "Dom z Klimatem".

W czasie spotkania zostali zaprezentowani  laureaci konkursów kampanii "Dom z Klimatem" oraz "Miasto z Klimatem". Ministerstwo Klimatu wspiera bowiem ekologiczne i proklimatyczne rozwiązania, nagradzając najlepsze zrealizowane inwestycje, które sprzyjają ochronie klimatu i zostały wykonane w technologii wykorzystującej drewno, jako element konstrukcyjny obiektu.

„Projekt z Klimatem - Konkurs dla Championów" - dotyczył realizacji budynków sprzyjających ochronie środowiska, w trzech kategoriach:

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

I. Budynek mieszkalny jednorodzinny lub osiedle takich domów;
II. Budynek wielorodzinny;
III. Obiekt użyteczności publicznej.

Ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych dokonana została w oparciu o następujące kryteria: stopień pozytywnego wpływu na klimat; jakość architektoniczna; zgodność z zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa ze szczególnym uwzględnieniem poprawności konstrukcji drewnianej; stopień nowatorstwa; atrakcyjność przedstawienia wniosku konkursowego.

- Ogłaszając ogólnopolski konkurs w ramach kampanii "Dom z Klimatem" chcieliśmy docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski, którzy w praktyce realizują idee budownictwa przyjaznego klimatowi – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

"Kaldnes Dockside bygg F" powstał w oparciu o prefabrykację, jako najbardziej efektywną i ograniczającą negatywne oddziaływanie na środowisko, metodę wznoszenia budynków. Nagrodzony budynek mieszkalny, wielorodzinny, w konstrukcji drewnianej, został zrealizowany przez Unihouse SA na wymagającym zarówno pod względem projektowym i wykonawczym rynku norweskim. Realizacja obejmowała wybudowanie budynku mieszkalnego w technologii modułowej w Tonsberg w Norwegii.

Zrównoważenie podejście do budownictwa wielorodzinnego umożliwiło zintegrowanie wielu rozwiązań budynku w celu osiągnięcia optymalnej efektywności energetycznej, środowiskowej i ekonomicznej. Zastosowanie rekuperacji w każdym mieszkaniu zapewnia najwyższej jakości powietrze, bez konieczności wietrzenia, a dodatkowo odzyskuje ciepło z wentylowanego powietrza. Drewno jest materiałem magazynującym CO2 z atmosfery. Użycie drewna jako konstrukcji poprawiło parametry izolacyjności obiektu i tym samym wpłynęło na zwiększoną efektywność energetyczną budynku. Zastosowanie niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego i użycie ekologicznych klejów bez substancji zagrażających środowisku, przyczyniło się do pozytywnego wpływu na klimat.

- Prefabrykacja, rozwiązania ekologiczne i niskoenergetyczne stają się coraz bardziej popularne, a budownictwo drewniane w 100 proc. wpisuje się w tę tendencję. Cieszymy się ze wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa i społeczeństw zachodnich, a wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dowodzi, że nowoczesne, wysokiej jakości systemy drewnianego budownictwa mieszkaniowego zasługują na uznanie i szersze wykorzystanie na rynku polskim - mówi Roman Jakubowski, dyrektor handlowy i członek zarządu Unihouse SA.