UOKiK O karach: będą proporcjonalne do długości trwania przewinienia

Na wysokość kary będzie mieć wpływ w większym stopniu niż obecnie okres naruszenia, za który odpowiada przedsiębiorca, kary będą proporcjonalne do długotrwałości naruszenia - poinformował UOKiK.

Autor: PAP 31 marca 2021 11:20

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił w środę zaktualizowane wyjaśnienia ws. nakładania kar na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencję.

Przypomniano, że zgodnie z prawem, kara za stosowanie przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję wynosi do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Przepisy określają też maksymalny wymiar kar oraz ogólne przesłanki ich wysokości.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Urząd dla zwiększenia przejrzystości swoich działań dodatkowo objaśnia metodologię nakładania sankcji. W związku z tym wydano zaktualizowane wyjaśnienia ws. ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach dotyczących niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców.

"Poprzedni dokument został opracowany w 2015 r. i konieczna była jego aktualizacja. Obecna wersja została dostosowana do bieżącej specyfiki spraw podejmowanych przez Urząd. Pod uwagę wzięliśmy obrazu rynku, na którym widzimy coraz więcej spraw przeciwko dużym podmiotom, a także postępowania w sprawie poważnych i długotrwałych naruszeń" - tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd wyjaśnił, że przy ustalaniu wysokości kary Prezes UOKiK weźmie pod uwagę charakter naruszenia - jego wagę, skutki, a także skalę. Na tej podstawie ustali kwotę bazową, która będzie służyła dalszemu określeniu wysokości kary. "Najdotkliwiej karane będą zmowy między konkurentami oraz nadużywanie pozycji dominującej mające na celu lub prowadzące do eliminacji konkurencji na rynku" - zaznaczono.

Dodano, że kolejnymi ważnymi przesłankami do ustalenia wysokości sankcji są - specyfika rynku i skutki naruszenia przepisów. "Prezes Urzędu będzie m.in. sprawdzał czy produkt jest nadzwyczaj istotny dla szczególnie wrażliwych odbiorców, a także jego znaczenie dla innych sektorów gospodarki. Pod uwagę będą również brane m.in. struktura rynku, bariery wejścia oraz potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy. Na wysokość kary będzie mieć wpływ w większym stopniu niż obecnie okres naruszenia, za który odpowiada przedsiębiorca. W tym zakresie nastąpiła zauważalna zmiana na rzecz prostszego mechanizmu określania wymiar sankcji, zapewniającego jednocześnie proporcjonalność kary w odniesieniu do długotrwałości naruszenia" - wyjaśniono.

Urząd dodał ponadto, że na wysokość kary będzie mieć wpływ w większym stopniu niż obecnie okres naruszenia, za który odpowiada przedsiębiorca. "W tym zakresie nastąpiła zauważalna zmiana na rzecz prostszego mechanizmu określania wymiaru sankcji, zapewniającego jednocześnie proporcjonalność kary w odniesieniu do długotrwałości naruszenia" - przekazano.

UOKiK przypomniał, że przy ustalaniu kar brane będą również okoliczności łagodzące i obciążające, które będą oceniane łącznie. Jak wyjaśniono, kara ustalona na wcześniejszym etapie analizy może ulec zwiększeniu lub obniżeniu maksymalnie o 50 proc. "Na zmniejszenie sankcji wpływ może mieć np. współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania. Katalog okoliczności łagodzących ma charakter otwarty" - zaznaczono.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych