W styczniu i lutym banki zarobiły prawie 1,8 mld zł



PAP - 01 kwietnia 2020 15:42


W okresie styczeń-luty br. banki zarobiły prawie 1,8 mld zł, czyli ponad połowę więcej, niż w tym samym okresie zeszłego roku - wynika z opublikowanych w środę przez Komisję Nadzoru Finansowego miesięcznych danych sektora bankowego.

"Wynik finansowy netto na koniec lutego 2020 r. wyniósł 1,8 mld zł (1 mld 782,6 mln zł - PAP) i był wyższy o 0,7 mld zł (o 58,8 proc. r/r) od osiągniętego na koniec lutego 2019 r. Jednocześnie wynik lutego 2020 r. był wyższy o 647 mln zł od wyniku stycznia 2020 r." - napisano w prezentacji KNF.

Jak podano, na koniec lutego 2020 r. działalność w Polsce prowadziło 30 banków komercyjnych, 535 banków spółdzielczych i 33 oddziały instytucji kredytowych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zgodnie z danymi KNF, na koniec lutego 2020 r. 11 banków (7 komercyjnych i 4 spółdzielcze) wykazało łączną stratę w wysokości 183,8 mln zł. Banki te miały ok. 6,8 proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 1 mld 899,3 mln zł.

Zysk banków z tytułu odsetek po lutym 2020 r. wyniósł ok. 8,53 mld zł, z tytułu prowizji ok. 2,29 mld zł, a przychody z dywidend 18,5 mln zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w lutym 2020 r. o 3,4 mld zł (o 0,8 proc. m/m i 7,9 proc. r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,7 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lutego br. wynosił 72,3 proc.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2020 r. zmniejszył się o 1,4 mld zł (w poprzednim miesiącu wzrost o 4,0 mld zł).

Wzrost portfela (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w lutym br. 1,1 mld zł (w styczniu 2020 r. wzrost o 2,5 mld zł).

W informacji podano, że wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w lutym 2020 r. zwiększyła się o 11,8 mld zł do 1 bln 281,6 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostu o 10,4 proc. rok do roku i 0,9 proc. miesiąc do miesiąca. W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (73,0 proc.) oraz depozyty złotowe (86,3 proc.).