Warszawa uzupełnia rejestr zabytków pod ochroną. Na liście są osiedlaPap - 21 października 2019 09:12


Stołeczny Konserwator Zbytków powiększył zasób Gminnej Ewidencja Zabytków Warszawy o 89 pozycji - podał w piątek stołeczny ratusz.

Do ewidencji trafiły m.in. Osiedle na Podskarbińskiej, Park Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego, Ogród placu Starynkiewicza, Dworzec Warszawa Stadion - tunel (wraz z wejściami), Fabryka czekolady E. Wedel - zespół przemysłowy, teren Zajezdni Tramwajowej "Kawęczyńska", cześć Dworzec Warszawa Centralna bez m.in. wtórnych pawilonów usługowych, Hala Torwar, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, kino Tęcza na Żoliborzu, bazar Różyckiego, warszawskie stawy Kellera i Brustmana, ogrodzenie żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. ks. I. Kłopotowskiego, stróżówka Politechniki Warszawskiej oraz Dom Handlowy Merkury.

"Niektóre z wpisów mają charakter porządkowy i są tylko dopracowaniem już istniejących kart, ale kilkadziesiąt pozycji to zupełnie nowe zabytki" - powiedział w związku z rozszerzeniem GEZ Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora zabytków.

"Najbardziej mnie cieszą Dom Handlowy Merkury z zachowany częściowo mozaikami autorstwa Heniszów, modernistyczny pawilon kina Tęcza (bok istniejącej zabytkowej kotłowni), czy choćby bazar Różyckiego, który dotąd podlegał ochronie wyłącznie na podstawie wpisów do rejestru zabytków ulic Targowej i Brzeskiej" - dodał.

Ujęcie budynku, kamienicy, układu urbanistycznego, zespołu budowlanego, artefaktów archeologicznych czy parku w gminnej ewidencji daje im podstawową ochronę prawną. Wpisanie do GEZ nakłada obowiązek uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji czyi decyzji o warunkach zabudowy. Potencjalny inwestor musi także z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzgadniać rozbudowę lub rozbiórkę zewidencjonowanego budynku.

W gminnej ewidencji prowadzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora od 2012 r. znajduje się blisko 12 tysięcy wpisów.