Wciąż duży ruch na rynku nieruchomości

W drugim kwartale 2016 r. sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w dalszym ciągu cechowała się wysoką aktywnością, która przejawiała się wysokim poziomem popytu i odpowiadającą mu wysoką podażą.

Autor: HouseMarket.pl 03 października 2016 11:56

Narodowy Bank Polski opublikował cokwartalną informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. Wynika z niego, że pomimo obserwowanego ożywienia ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych analizowanych miast wykazywały stabilizację. Jedynie w Warszawie na rynku wtórnym zanotowano spadek cen związany ze sprzedażą większej liczby mieszkań z niższą ceną mkw. - o słabszej jakości lub lokalizacji.

Według danych NBP, wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w dużych miastach pozostał stabilny, na co wpłynęły stabilne nominalne dochody gospodarstw domowych i stabilne ceny mieszkań. Średni wskaźnik dostępności wyniósł 0,87 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i był wyższy o 0,38 mkw. względem minimum z trzeciego kwartału 2007 r.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrosła mieszkaniowa akcja kredytowa banków mierzona wartością nowych umów w złotych bez umów renegocjowanych. W drugim kwartale 2016 r. udzielono kredytów o wartości 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7 proc. wobec ub. kwartału oraz wzrost o 9,6 proc. względem drugiego kwartału 2015 r. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych jest wysoka, udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec drugiego kwartału 2016 r. na poziomie ok. 2,6 proc.

Od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej. Zmniejszanie się udziału mieszkaniowych kredytów walutowych jest zarówno wynikiem zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nieotrzymującym regularnych dochodów w tej walucie, jak również regularnej amortyzacji oraz wcześniejszych spłat i refinansowania. Ich jakość pozostaje nadal wysoka - udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec drugiego kwartału 2016 r. na poziomie ok. 3,3 proc.

Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Wyniki szacunków potwierdza bardzo duża liczba rozpoczynanych i wprowadzanych na rynek kolejnych nowych projektów inwestycyjnych. Zapas niesprzedanych mieszkań na sześciu największych rynkach zwiększył się w omawianym okresie o ok. 2,7 tys. mieszkań i wyniósł 51 tys.

Stopniowo wygasa dofinansowanie oprocentowania pierwszych kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na swoim”, co nie stanowi istotnego problemu dla obsługi tych kredytów ze względu na niski poziom stóp procentowych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych