We wrześniu spodziewany spadek produkcji budowalno-montażowej sięgający ok.10 procentPAP - 21 września 2020 13:51


We wrześniu odnotujemy spadek produkcji budowalno-montażowej sięgający ok. 10 proc. - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do danych GUS. W ocenie analityków w całym III kw. tego roku spadek ten nie powinien przekroczyć 10 proc.

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2020 r. była niższa o 12,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem niższa o 3,5 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej w sierpniu rdr o 9,9 proc., a mdm spadku o 1,3 proc.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"We wrześniu odnotujemy spadek produkcji budowalno-montażowej sięgający około 10 proc." - oczekuje Ministerstwo Rozwoju. Wśród jednostek zajmujących się budową budynków "spadek powinien być niższy niż w sierpniu". "W całym III kwartale 2020 r. spadek produkcji budowlano-montażowej nie powinien przekroczyć 10 proc." - prognozuje resort.

Ministerstwo Rozwoju zaznaczyło, że po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł 10,3 proc. (rdr) oraz 0,1 proc. (mdm). W stosunku do sierpnia ub. roku największy spadek produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,9 proc.). Spadki wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano też "wśród jednostek zajmujących się budową budynków (o 9,5 proc.) oraz wśród podmiotów wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,2 proc.)".

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że w okresie styczeń-sierpień 2020 r. produkcja wykazywała spadek o 1,7 proc. "Do użytkowania w tym okresie oddano 135,8 tys. mieszkań, tj. o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem" - zaznaczyli. Szacuje się, że na koniec sierpnia w budowie pozostawało 830,9 tys. mieszkań, "tj. o 0,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku".