Władze Krakowa zaproponowały nowe ceny biletów komunikacji miejskiejPAP - 07 października 2020 16:13


Władze Krakowa przedstawiły propozycję nowych cen biletów komunikacji miejskiej. Najpopularniejszy bilet jednoprzejazdowy (50-minutowy) obecnie kosztujący 4,60 zł ma zostać zastąpiony biletem jednoprzejazdowym (60-minutowym) za 6,60 zł.

Zgodnie z propozycją bilet 20-minutowy za 3,40 zł, po zmianach będzie kosztował 4 zł. Z kolei 90-minutowy bilet kosztowałby o 2 zł więcej - 8 zł. Proponowane zmiany obejmą wszystkie rodzaje biletów komunikacji miejskiej.

Projekt uchwały w tej sprawie został przekazany radnym miejskim. Jeśli zostanie przegłosowany, zmiany mogłyby wejść w życie 1 grudnia tego roku.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podkreślono w środowym komunikacie, konieczność racjonalizacji stawek za bilety komunikacji miejskiej i dostosowanie ich do potrzeb przewozowych wynika z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa i mniejszymi wpływami z biletów, które - od marca do maja - zmniejszyły się o blisko 50 mln zł. Liczba pasażerów zmalała w tym czasie dziesięciokrotnie.

Według propozycji Gmina Miejska Kraków i teren aglomeracji zostały podzielone na trzy strefy: I - obejmującą granice administracyjne Krakowa, II i III - obejmujące terytoria miast i gmin, które integrują lokalny transport z miastem. Podział ten ma urealnić ceny między gminami sąsiednimi.

W nowym cenniku podtrzymana została propozycja zmiany cen biletów okresowych. Bilet miesięczny mieszkańca, posiadającego Kartę Krakowską, będzie kosztował 96 zł (do tej pory 69 zł). "Dotychczasowa cena była zdecydowanie najniższą wśród wszystkich dużych polskich miast. Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że miasta nie stać na utrzymanie stawki w niezmienionej formie" - wskazano.

Bez Karty Krakowskiej cena biletu miesięcznego na wszystkie linie wyniosłaby 128 zł. Zlikwidowane zostaną bilety okresowe na jedną i dwie linie.

Nowością wobec propozycji z lipca tego roku jest uwzględnienie pomysłu części radnych, by do taryfy wprowadzić bilet półroczny na wszystkie linie, w cenie 469 zł (w przeliczeniu na miesiąc koszt takiego biletu wyniósłby 78 zł).