Wrocław: uchwała podnosząca opłaty za odbiór odpadówPap - 24 lipca 2020 08:37


Wrocławscy radni przyjęli w czwartek uchwałę ws. opłat za wywóz śmieci. W zależności od metody obliczania, stawki za wywóz odpadów wzrosną w stolicy Dolnego Śląska od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych.

Za przyjęciem uchwały w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty głosowało 24 radnych z rządzącej miastem koalicji (Kolacja Obywatelska oraz Sojusz dla Wrocławia), a przeciwko było 12 radnych PiS.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że jest ona konsekwencją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wskazano przy tym szacowane koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2020-2022. W 2020 r. ma to być ponad 225 mln zł, w 2021 r. ponad 223 mln zł, a w 2022 r. ponad 218 mln zł. Podano również, że w ubiegłym roku ten koszt wyniósł ponad 199 mln zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W uchwale zapisano, że jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalania, w zabudowie wielorodzinnej wyniesie: 1,20 zł od m kw. powierzchni lokalu mieszkalnego (wcześniej od 2015 r. było to 0,85 zł); 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość (wcześniej 19 zł).

W przypadku budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, w których znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, stawka wyniesie: 1,30 zł od m kw. powierzchni lokalu mieszkalnego (wcześniej 0,98); 29,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość (wcześniej 22 zł).

Ceny za wywóz śmiecie będą wyższe, jeśli właściciel nieruchomości nie będzie ich segregował: 2,40 zł od m kw. powierzchni (wcześniej 1,27 zł) oraz 51 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość (wcześniej 28,50 zł). W przypadku budynków jednorodzinnych oraz z maksymalnie czterema lokalami, stawka wyniesie 2,60 zł od m kw. powierzchni (wcześniej 1,42) i 59 zł od każdego lokatora (wcześniej 33 zł).

Uchwała zmieniająca stawki za wywóz odpadów komunalnych wjedzie w życie 1 września.