Wycena nieruchomości w czasie pandemiihousemarket.pl - 23 kwietnia 2020 12:37


Ze względu na panujący stan epidemii, w kraju wprowadzono szereg obostrzeń. Choć ostateczne konsekwencje tej sytuacji nie są jeszcze znane, wpływa ona na branżę nieruchomości. Między innymi na funkcjonowanie rzeczoznawców majątkowych, których jest ponad 7 tysięcy. Jak więc obecnie wygląda ich praca?

Ministerstwo Rozwoju wydało rekomendacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych przez rzeczoznawców w czasie pandemii. Przede wszystkim utrudnione są oględziny nieruchomości. Jak czytamy w zaleceniach Ministerstwa: „Jeśli istnieją wątpliwości co do bezpiecznego przeprowadzenia oględzin Ministerstwo dopuszcza ustalenie stanu techniczno-użytkowego i stanu otoczenia w oparciu o pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości użytkownika wieczystego i/lub innej osoby czy instytucji posiadającej niezbędne informacje, przekazaną przez te osoby dokumentację fotograficzną nieruchomości poświadczoną za zgodność ze stanem faktycznym”.

- W takiej sytuacji, po ustaniu epidemii, wskazane jest dokonanie ponownych oględzin. Pozwoli to zweryfikować informacje w oparciu, o które dokonano wyceny i ewentualnie zmusi do jej ponownego wykonania. Dotyczy to ujawnienia faktów, które mogą istotnie wpływać na wartość nieruchomości - tłumaczy Ewelina Walocha z firmy doradczej Lege Advisors.

Ze względu na ograniczenia w pracy urzędów, utrudniony jest również dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do sporządzenia operatów. Na szczęście wnioski o dokumentację można też składać drogą elektroniczną. Tą samą drogą lub za pośrednictwem poczty, można przesyłać dokumenty do zamawiającego wycenę. W przypadku urzędów, które umożliwiają zapoznanie się z dokumentami wyłącznie w formie papierowej możliwe jest umówienie wizyty w urzędzie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ministerstwo sugeruje stosowanie podpisu elektronicznego w operatach szacunkowych, a także zapewnienie zleceniodawcy możliwości odbioru dokumentu bez kontaktu z wykonawcą. Na przykład za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej - mówi Ewelina Walocha.

Sporządzanie operatów szacunkowych w czasie epidemii, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, jest możliwe. Wszelkiego rodzaju szczególne uwarunkowania i ograniczenia dostępu do informacji muszą jednak zostać uzgodnione z klientem i wyraźnie opisane w operacie. Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaleca, aby ze względu na nieznany, przyszły wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości, wyceny były okresowo weryfikowane.

Źródło: firma doradcza Lege Advisors