Wzrost liczby oddanych mieszkań o 7,7 proc.PAP - 15 grudnia 2020 08:43


W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku oddano do użytku 156 954 mieszkania tj. wzrost o 7,7 proc. rdr - podał w poniedziałek GUS. Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 88,6 mkw i w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. zmalała o 0,9 mkw.

Z danych GUS wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku oddano do użytkowania 156 954 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 13 908,2 tys. m kw. oraz liczbie izb równej 591 321. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 11 238 (7,7 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań - o 872,8 tys. mkw. (6,7 proc.) oraz liczby izb - o 37 212 (6,7 proc.).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 88,6 mkw. i w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 zmalała o 0,9 mkw. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,1 m kw. , natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,5 mkw - czytamy.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

GUS wskazał, że rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa - mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143,3 m kw powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 61,3 mkw. , natomiast mieszkania w budownictwie pełniącym funkcje społeczne (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) - 50,8 mkw.

Według danych GUS, w budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,6 proc. nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków dwukondygnacyjnych (66,6 proc.) i jednokondygnacyjnych (28,0 proc.), w których znalazło się odpowiednio 32,1 proc. i 12,2 proc. ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,4 proc. nowych budynków) usytuowanych zostało 55,7 proc. mieszkań - czytamy.

Według GUS, w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku rozpoczęto budowę 167 347 mieszkań, tj. o 11 097 mieszkań (6,2 proc.) mniej niż rok wcześniej.

Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 42,3 proc. ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 56,1 proc. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 192 400 mieszkań, tj. o 8 927 mieszkań (4,4 proc.) mniej niż przed rokiem, z czego 97,9 proc. realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - czytamy.